Finlands Röda Kors samarbetspartners

Mukana auttamassa - Röda Korsets företagspartners

På webbsidan Mukana auttamassa samlar vi företagsdonationer som Röda Korset fått (sidan finns bara på finska). Gå och kolla vilka företag som är med i kedjan av hjälp och  vilka bidragsmål de understöder.

Huvudsakliga samarbetspartners

S-gruppen deltar i Röda Korsets medlemsvärvning. S-gruppen erbjuder också Röda Korset synlighet i sina egna publikationer. Röda Korsets produkter säljs också via S-gruppens kedjor.

I avtalet ingår mycket lokalt samarbete mellan Röda Korsets distrikt och avdelningar och lokala S-grupps affärer.

S-kanava

LokalTapiola stöder Röda Korsets vänverksamhet och verksamheten med stödpersoner i Finland. Målet är att locka nya frivilliga med i verksamheten men också att skapa helt nya former av vänverksamhet.

Röda Korset erbjuder å sin sida bland annat sin expertis under kundtillställningar och synlighet i kampanjerna.

LokalTapiola