Finlands Röda Kors samarbetspartners

Mukana auttamassa - Röda Korsets företagspartners

På webbsidan Mukana auttamassa samlar vi företagsdonationer som Röda Korset fått (sidan finns bara på finska). Gå och kolla vilka företag som är med i kedjan av hjälp och  vilka bidragsmål de understöder.

Huvudsakliga samarbetspartners

S-gruppen stöder trygghet i vardagen.

Vår långvariga huvudsamarbetspartner S-gruppen fortsätter samarbetet åren 2015-17. Tema för samarbetet är ”Trygghet i vardagen” och huvudkampanj är Rödakorsveckan.

Vi stärker tillsammans människornas och gemenskapers förmåga att klara sig genom att förbättra tryggheten i vardagen. Vi främjar hälsa och välbefinnande samt ökar människors omtanke om varandra genom vår verksamhet i vardagen. En av våra centrala principer är att stärka människors egen hjälpförmåga.Vi främjar tillsammans välmående, glädje och hälsa i lokalsamhället.

Vi främjar beredskapen för och återhämtningen efter katastrofer och kriser. Vi stärker riktlinjerna för beredskap och bistånd nationellt. Det lokala samarbetet mellan FRK och S-gruppen stärks.

S-gruppen

LokalTapiola stöder vänverksamheten

Det långvariga samarbetet med LokalTapiola fortsätter åren 2015-17. LokalTapiola stöder vänverksamheten under temat ”Visa att du bryr dig” och huvudkampanj är Vändagen.

Målet för samarbetet är att främja människors och gemenskapers hälsa och välmående samt förebygga marginalisering. Målet är också att främja och stöda lokalt samarbete. Förutom stöd för vänverksamheten ordnas också tillsammans Vänskap ger glädje -evenemang och Visa att du bryr dig – infokvällar om vänverksamheten. LokalTapiola deltar dessutom i Hungerdagen och ordnar blodgivningstillfällen för den egna personalen.

LokalTapiola

 

Kampanjer