Finlands Röda Kors samarbetspartners

Mukana auttamassa - Röda Korsets företagspartners

På webbsidan Mukana auttamassa samlar vi företagsdonationer som Röda Korset fått (sidan finns bara på finska). Gå och kolla vilka företag som är med i kedjan av hjälp och  vilka bidragsmål de understöder.

Huvudsakliga samarbetspartners

S-gruppen stöder trygghet i vardagen.

Vår långvariga huvudsamarbetspartner S-gruppen fortsätter samarbetet åren 2015-17. Tema för samarbetet är ”Trygghet i vardagen” och huvudkampanj är Rödakorsveckan.

Vi stärker tillsammans människornas och gemenskapers förmåga att klara sig genom att förbättra tryggheten i vardagen. Vi främjar hälsa och välbefinnande samt ökar människors omtanke om varandra genom vår verksamhet i vardagen. En av våra centrala principer är att stärka människors egen hjälpförmåga.Vi främjar tillsammans välmående, glädje och hälsa i lokalsamhället.

Vi främjar beredskapen för och återhämtningen efter katastrofer och kriser. Vi stärker riktlinjerna för beredskap och bistånd nationellt. Det lokala samarbetet mellan FRK och S-gruppen stärks.

S-gruppen

LokalTapiola stöder vänverksamheten

Det långvariga samarbetet med LokalTapiola fortsätter åren 2018-19. LokalTapiola har som en del av sitt företagsansvar stött Röda Korsets vänverksamhet från år 2006. Målet för samarbetet är att främja människors och gemenskapers hälsa och välmående samt förebygga marginalisering. Genom samarbetet främjar man också lokalt välbefinnande genom att stöda regionalt samarbete. 
Mål för samarbetet är chat-vänverksamheten för unga samt utvecklingen av digitala tjänster inom vänverksamheten för äldre personer. LokalTapiola deltar också årligen i Hungerdagen och ordnar regelbundna blodgivningstillfällen för den egna personalen.

LokalTapiola