Säkerhetspass för företag

Johannes Wiehn
Fotograf: Johannes Wiehn

Utbildningen för säkerhetspass gör arbetsplatsen tryggare.

Finlands Röda Kors erbjuder mångsidig säkerhetsutbildning för arbetsplaster. Utbildningarna lämpar sig både för personal inom servicebranschen men också för personalen på daghem, skolor eller andra läroanstalter. Personal som har kunskap om första hjälpen, brandsäkerhet eller andra hotfulla situationer gör arbetsplatsen tryggare både för den övriga personalen men också för kunderna.

Säkerhetspass-utbildningen baserar sig på praktiska övningar och pågår en dag. Utbildningen täcker allmän kunskap om säkerhet. Fokus ligger vid:

  • FÖRSTA HJÄLPEN: baskunskaper för att rädda liv och ge första hjälpen vid nödsituationer, information om sjukdomsattacker och olyckor, mod att hjälpa mm.
  • BRANDSLÄCKNING: information om brandsäkerhet och grundprinciperna för att släcka mindre bränder, räddningsplan, brandsäkerhetsrisker i den egna arbetsmiljön, beredskap att agera vid brand, släckningsövningar mm.
  • HOTFULLA SITUATIONER: basläggande information och kunskap om hur man ska bemöta hotfulla kunder och känna igen faror, hur man handskas med en aggressiv/berusad kund, hot, rån, bombhot, droger osv. lagstadgade skyldigheter och ansvar, förmannens ansvar mm.

Dessutom ingår det en distansuppgift som var och en som deltar i kursen ska göra på förhand. Med hjälp av uppgiften kan var och en på förhand bekanta sig med arbetsplatsens säkerhetsfrågor och kartlägga sina egna fösta hjälpen-kunskaper. Som avslutning på dagen görs ett skriftligt prov och en genomgång om det man lärt sig under dagen.

Målet med utbildningen för Säkerhetspass är att den anställda:

  • känner igen säkerhetsrisker som kan riktas mot arbetet eller arbetsmiljön
  • kan förebygga att farliga situationer uppstår
  • kan agera fort, effektivt och säkert i olika överraskande nödsituationer
  • kan hjälpa och vid behov ge första hjälpen

 

Utbildningen består av Röda Korsets fyra timmar långa nödkurs i första hjälpen. Efter utbildningen får man ett Säkerhetspass intyg. Det är i kraft 6 år. Nödkursen i första hjälpen är i kraft 3 år. Deltagarantalet får maximalt vara 45 personer. Under kursen går man också igenom lagstadgade skyldigheter och ansvar.

Det är Finlands Röda Korsets utbildare inom första hjälpen och hälsorådgivning som ansvarar för kursinnehållet och ger utbildningen. Dessutom deltar experter inom säkerhets- och räddningsbranschen som utbildare.

Beställ Säkerhetspass-utbildingen till din arbetsplats via Röda Korsets distriktsbyrå