Hitta ditt företags sätt att hjälpa

Laura Kotila
Anställda på Genworth Financial deltog i insamlingen Hungerdagen under arbetstiden.
Fotograf: Laura Kotila

Nedan finns många olika sätt att ta plats i kedjan av hjälp och berättelser om vårt företagssamarbete.

Gör en företagsdonation

Penningbidrag

Ett föredagsbidrag till Röda Korset är ett bra sätt att visa sitt samhällsansvar. Ni kan ge ert bidrag till katastroffonden, verksamheten i hemlandet eller understöda det Röda Kors bidragsmål som passar just ditt företag bäst.

Beställ en faktura på webben eller ge ett bidrag till katastroffondens konto:

OP FI52 5000 0120 4156 73, OKOYFIHH, referensnummer 5186

Beställ en faktura på webben eller ge ett bidrag till verksamheten i hemlandet:
OP FI29 5000 0120 4156 99, OKOYFIHH, referensnummer 5335

Starta en insamlingsbössa på nätet

Du kan starta en egen insamling på nätet och samla in pengar till Finlands Röda Kors katastroffond. Dela insamling på dina hemsidor, din blogg, ditt företags hemsidor, via e-post eller på Facebook och utmana både dina bekanta och okända att vara med och ge bidrag. Här hittar du också finskspråkiga och den engelska insamlingsbössan.

Bonusbidrag

Har ert företag ett system, där kunderna får bonus för sina inköp? Ge dem en möjlighet att donera sina poäng till Röda Korset. För företaget är detta ett lätt sätt att hjälpa och kunderna känner att de får mervärde för sina inköp, när de kan donera sina bonuspoäng till något gott ändamål.

Produktsamarbete

Produktsamarbete går ut på att man från någon speciell produkts pris donerar en del till Röda Korset. Då kan man på produkten och i marknadsföringen även använda Röda Korsets royaltyemblem.

Pro Bono-samarbete

Era kunskaper och er tid är speciellt värdefulla för oss. Ert företag kan bidra genom att utnyttja specialkunskaper som ni har inom företaget eller bistå med hjälp i ett visst projekt. Möjligheter till olika frivilliga insatser finns också t.ex. i De ungas skyddshus.

Biståndsmaterialsdonation

Har ert företag möjlighet att erbjuda oss varor som kunde vara till nytta som biståndsmaterial? Ta kontakt med Röda Korsets logistikcentral i Kalkku i Tammerfors om ert företag vill donera biståndsmaterial till Röda Korset.

För att transport- och hanteringskostnaderna skall vara så små som möjligt kan vi i huvudsak endast ta emot bidragsmaterial i betydande mängder.

Klädes- och prylinsamling

Ert företag kan ordna en klädes- eller prylinsamling och leverera det insamlade materialet till försäljning i Röda Korsets Kontti-varuhus. Kontakta varuhusen på förhand för att höra vad de har behov av för ögonblicket och vad de inte behöver.

Många av Röda Korsets distriktsbyråer tar emot rena kläder i gott skick och skickar dem till Röda Korsets logistikcentral. Från logistikcentralen skickas kläderna sedan vidare till behövande. I krisområden behövs i synnerhet vardagskläder som är i gott skick. På arbetsplatsen kan ni samla in kläder ni inte använder och ge dem till ett gott ändamål.

Kampanjer

Kedjereaktion-cykelkampanj

Genom att delta i kampanjen Kedjereaktion kan ett företag samla in medel till Röda Korsets katastroffond och samtidigt främja sina anställdas välmående. Kedjereaktionen är en cykelkampanj som genomförs under sommarhalvåret i samarbete med Kilometrikisa, en kilometerkonkurrens som uppmuntrar folk att ta cykeln till jobbet.

De företag som deltar i Kedjereaktionen förbinder sig att betala en euro till Röda Korsets katastroffond för varje 25 kilometer som deras anställda har cyklat. Med årets bidrag hjälper Röda Korset de områdena i bl.a. Tadzjikistan och eSwatin som utsatts för klimatförändringar. I Tadzjikistan är det brist på rent vatten och i eSwatini lider man av torka. Med hjälp av bidragen anlägger man bl.a. odlingar, som ger skörd med en liten vattenmängd.

Runda upp för Röda Korset

Runda upp för Röda Korset-kampanjen samlar in medel till Röda Korsets katastroffond. I kampanjen erbjuder t.ex. en klädbutik eller restaurang sina kunder möjligheten att i samband med betalningen runda upp slutsumman. Skillnaden betalas in till katastroffonden.

Kampanjen är lätt att genomföra och den går att ta i bruk i samband med enskilda katastrofer eller upprepa som en årligen återkommande insamling t.ex. inför jul.

Insamlingar

Insamlingen Hungerdagen

Ert företag kan samla in medel till Röda Korset genom att delta i insamlingen Hungerdagen i september.  Företag kan skapa en virtuell insamlingsbössa och via den samla in av personalen, kunder och samarbetspartners. Det går behändigt att ge sitt bidrag via webbanken eller med kreditkort och pengarna betalas tryggt in direkt på katastroffondens konto. Skaparen av bössan och givarna kan i realtid följa med hur bössan fylls. Noggrannare anvisningar om skapandet av en bössan finner du på Hungerdagens kampanjsida.

Anställda kan också turvis ställa upp som insamlare på gator och torg i några timmars tid. Alternativt kan ett företag beställa en insamlingsbössa till arbetsplatsen. Insamlingsbössor och annat material beställs från närmaste distriktsbyrå.

Insamlingen Jul i Sinnet

Insamlingen Jul i sinnet hjälper barnfamiljer i trångmål.  Insamlingen ordnas av Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbund i samarbete med Yles Puoli seitsemän-programmet, Yle Radio Suomi och Yle Radio Vega. Insamlingen inleds  i år i november. Mera information på Jul i sinnet -sidan

Företag som deltar i insamlingen kan få synlighet i TV och banners för hemsidorna och samtidigt förmedla julglädje till sina egna anställda och intressegrupper.

Bli företagsmedlem

Att bli understödande företagsmedlem i Röda Korset är ett bra sätt att visa att ert företag bryr sig. Som understödande medlem är företaget med och stöder Finlands Röda Kors frivilligverksamhet. Understödande företagsmedlem blir man genom att betala en årlig medlemsavgift på 300 euro.

Som understödande medlem får företaget medlemsförmåner – till exempel rabatt på Röda Korsets första hjälpen produkter och julkort. Understödande företagsmedlemmar får också Röda Korsets medlemstidning Hjälpens värld fyra gånger om året.

Mer information om att bli understödande företagsmedlem och distriktsvisa medlemsförmåner får man genom att kontakta Röda Korsets närmaste distriktsbyrå.

Ta kontakt så hittar vi ett sätt för ert företag att hjälpa

Regina Laurén, regina.lauren(a)redcross.fi, puh. 040 719 3158

Marjo Martin, marjo.martin(a)redcross.fi, puh. 040 629 7679