Gör en företagsdonation

Tatu Blomqvist /FRK
Fotograf: Tatu Blomqvist /FRK

Gör en donation till Finlands Röda Kors och hjälpen når säkert fram.

Du kan donera antigen på webben eller via bankgiro:

 • Beställ en faktura på webben
 • Ge ett bidrag till konto. Välj kontonummer nedan. Om ert bidrag betalas i flera rater kan ni be om ett företagsspecifikt referensnummer.

Kontonummer för företag

Katastroffondens kontonummer Kontonummer för verksamhet i hemlandet
 • OP FI52 5000 0120 4156 73, OKOYFIHH
 • Nordea FI06 2219 1800 0680 00,  NDEAFIHH
 • Danske Bank FI02 8000 1900 2250 05,  DABAFIHH
 • Aktia FI18 4055 1110 0013 97,  HELSFIHH
 • Handelsbanken FI18 3131 3001 1990 25,  HANDFIHH
 • S-Pankki FI91 0012 3129 30, SBANFIHH

Fyll i meddelandefältet: Donationsmålet, företagets namn och kontakpersonens namn samt e-post.

yrityksen nimi, yhteyshenkilön kontaktitiedot ja lahjoituksen kohde. - See more at: http://www.punainenristi.fi/yrityksille/tee-yrityslahjoitus#sthash.Ogujy...
 • OP FI29 5000 0120 4156 99, OKOYFIHH
 • Nordea FI29 1572 3000 3727 30  NDEAFIHH
 • Danske Bank FI43 8000 1570 8479 63  DABAFIHH

Fyll i meddelandefältet: Donationsmålet, företagets namn och kontakpersonens namn samt e-post.

 

 

Om Finlands Röda Kors katastroffond

Du kan ge bidrag till katastroffonden i samband med Hungerdagen- och katastrofinsamlingar, eller vid en annan tidpunkt som passar ditt företag.

Tack vare bidrag till katastroffonden kan vi hjälpa offer för naturkatastrofer och krig världen över. Läs mera om Hungerdagen

Med de pengar som doneras till katastroffonden kan Finlands Röda Kors reagera snabbt och effektivt när hjälp behövs i Finland och utomlands. Medlen ur katastroffonden används till att stöda långsiktigt utvecklingssamarbete samt offer för katastrofer, konflikter och epidemier världen över. Det betyder mat, rent dricksvatten, medicin och sjukvård. Just nu behövs hjälp t.ex. i Syrien, Yemen och Zimbabwe.

I händelse av en nödsituation levererar Röda Korset hjälpförnödenheter, till exempel tält, filtar, rent dricksvatten eller ett komplett fältsjukhus till katastrofområdet. Efter nödhjälpsarbetet deltar vi i återuppbyggnaden och lär människor hur man agerar i en olyckssituation. Med stöd av katastroffonden stöder vi även utvecklingssamarbetsprogram och för en kontinuerlig kamp mot sjukdomar och svält tillsammans med lokala volontärer.

Nödhjälp i hemlandet

Med hjälp av katastroffonden hjälper vi offer för plötsliga olyckor även i hemlandet. I hemlandet är biståndet för det mesta psykiskt stöd. Även många familjer som plötsligt förlorat sina hem till exempel i en brand får hjälp. Dessutom stöds Frivilliga räddningstjänstens verksamhet med hjälp av katastroffonden. Frivilliga räddningstjänsten assisterar bl.a. i letandet efter försvunna personer.

Mål i hemlandet

Här hemma utbildar Finlands Röda Kors bland annat frivilliga för vänverksamhet och första hjälpen, upprätthåller katastrofberedskap samt Skyddshus för unga. Röda Korset bistår också myndigheterna genom att enligt behov inrätta flyktingförläggningar eller nödinkvartering för asylsökande. Röda Korsets frivilliga är viktiga stödpersoner i mottagningen av flyktingar och i arbetet för att hjälpa dem bli hemmastadda i Finland.

Allmänna bidrag till hemlandet riktas till det arbete som för stunden mest behöver finansiering. Läs mer om verksamheten i hemlandet.

Starta en insamlingsbössa på nätet

Du kan starta en egen insamling på nätet och samla in pengar till Finlands Röda Kors katastroffond. Dela insamling på dina hemsidor, din blogg, ditt företags hemsidor, via e-post eller på Facebook och utmana både dina bekanta och okända att vara med och ge bidrag. Här hittar du också finskspråkiga och den engelska insamlingsbössan.

Kontaktpersoner

Om ni vill ha ett referensnummer eller behöver annan tilläggsinformation är det bara att ta kontakt med oss:

Regina Laurén, regina.lauren(a)redcross.fi, tfn 040 719 3158

Maija Keskinen, maija.keskinen(a)redcross.fi, tfn 040 675 8931

Marjo Martin, marjo.martin(a)redcross.fi, tfn 040 629 7679