Gör en företagsdonation

Tatu Blomqvist /FRK
Fotograf: Tatu Blomqvist /FRK

Gör en donation till Finlands Röda Kors och hjälpen når säkert fram.

Bidrag till katastroffonden eller verksamheten i hemlandet

Du kan ge bidrag till katastroffonden i samband med Hungerdagen- och katastrofinsamlingar, eller vid en annan tidpunkt som passar ditt företag.

Tack vare bidrag till katastroffonden kan Röda Korset upprätthålla sin beredskap och stöda hjälpbehövande i hemlandet och världen över. Tack vare donationerna kan vi snabbt och effektivt ge hjälp.

Läs mera om katastroffonden

Läs mera om Hungerdagen

Hjälp via Röda Korset i undantagssituationer 

Röda Korset har i egenskap av riksomfattande organisation som stöder myndigheterna en speciell roll då det gäller beredskap och beredskapsarbete i krissituationer. Organisationen har till sitt förfogande ett riksomfattande nätverk av frivilliga, vilka har fått utbildning i beredskapsarbete och agerande i undantagsförhållanden.

Röda Korset har bl.a. tusentals utbildade frivilliga inom väntjänsten, de håller nu än mer aktivt kontakt med sina vänner runt om i Finland. Vi ökar också antalet nätkurser för de som vill bli frivilliga inom väntjänsten, nätkurserna är tillgängliga i hela landet. Den rädsla och oro som corona pandemin orsakar bekämpas genom att hålla kontakt per telefon och via meddelanden. Det är viktigt att upprätthålla kontakten, i synnerhet med äldre människor och med dem som hör till riskgruppen.  

Röda Korsets centralbyrå och 12 distrikt stöder de lokala avdelningarna i deras jobb. Den lokala hjälpen och de frivilligas roll är nu av avgörande betydelse. Det är viktigt att komma ihåg att vi är tillsammans om denna exceptionella situationDet är viktigt att vi tar hand om våra närmaste och stödjer varandra. 

Hur kan du hjälpa under corona epidemin? Bekanta dig med Röda Korsets 5 sätt att hjälpa

Mål i hemlandet

Här hemma utbildar Finlands Röda Kors bland annat frivilliga för vänverksamhet och första hjälpen, upprätthåller katastrofberedskap samt Skyddshus för unga.

Allmänna bidrag till hemlandet riktas till det arbete som för stunden mest behöver finansiering. Läs mer om verksamheten i hemlandet.

Gör en företagsdonation

Penningbidrag

Ett föredagsbidrag till Röda Korset är ett bra sätt att visa sitt samhällsansvar. Ni kan ge ert bidrag till katastroffonden, verksamheten i hemlandet eller understöda det Röda Kors bidragsmål som passar just ditt företag bäst.

Beställ en faktura på webben eller ge ett bidrag till katastroffondens konto: OP FI52 5000 0120 4156 73, OKOYFIHH, referensnummer 5186

Beställ en faktura på webben eller ge ett bidrag till verksamheten i hemlandet: OP FI29 5000 0120 4156 99, OKOYFIHH, referensnummer 5335

Läs mera hur ditt företag kan stöd Röda Korset

 

Om ni vill ha ett referensnummer eller behöver annan tilläggsinformation är det bara att ta kontakt med oss:

Regina Laurén, regina.lauren(a)redcross.fi, tfn 040 719 3158

Marjo Martin, marjo.martin(a)redcross.fi, tfn 040 629 7679