Gör en företagsdonation

IFRC/Carl Whetham
Ditt företags stöd behövs nu på t.ex. katastrofområden i Nepal.
Fotograf: IFRC/Carl Whetham

Gör en donation till Finlands Röda Kors och hjälpen når säkert fram. Alternativen nedan ger ert företag möjlighet att välja det sätt att bidra som passar er allra bäst.

Finlands Röda Kors katastroffond

Du kan ge bidrag till katastroffonden i samband med Hungerdagen- och katastrofinsamlingar, eller vid en annan tidpunkt som passar ditt företag.

Just nu är hjälpbehovet stort i Mosul och Aleppo. I Mosul i Irak uppskattas 1,5 miljoner människor vara  i behov av hjälp. På flykt undan striderna behöver dom vatten, skydd och mat. I Aleppo i Syrien är åtminstone 250 000 människor instängda i den belägrade staden. I synnerhet i Östra Aleppo är hjälpbehovet katastrofalt och det är brist på allting. Hjälp bör fås till den förstörda staden kontinuerligt och utan hinder.

Tack vare de pengar som doneras till katastroffonden kan Finlands Röda Kors reagera snabbt och effektivt när hjälp behövs i Finland och utomlands. Medlen i den allmänna katastroffonden används till att stöda långsiktigt utvecklingssamarbete samt offer för katastrofer, konflikter och epidemier världen över.

Medel ur katastroffonden används också i hemlandet till att hjälpa t.ex. familjer som genom plötsliga olyckor har hamnat i en orimligt svår situation. Dessutom används medlen till att stöda verksamhet som förebygger utsatthet. Läs mera om vårt arbete i världen.

Mål i hemlandet

Här hemma utbildar Finlands Röda Kors bland annat frivilliga för vänverksamhet och första hjälpen, upprätthåller katastrofberedskap samt  Skyddshus för unga. Röda Korset hjälper också flyktingar genom att enligt behov inrätta flyktingförläggningar eller nödinkvartering för asylsökande. Röda Korsets frivilliga är viktiga stödpersoner i mottagningen av flyktingar och i arbetet för att hjälpa dem bli hemmastadda i Finland.

Allmänna donationer till hemlandet riktas till det arbete som för stunden mest behöver finansiering. Läs mer om verksamheten i hemlandet.

Du kan donera antigen på webben eller via bankgiro:

 • Beställ en faktura på webben
 • Ge ett bidrag till konto. Välj kontonummer nedan. Om ert bidrag betalas i flera rater kan ni be om ett företagsspecifikt referensnummer.

Kontonummer för företag

Katastroffondens kontonummer Kontonummer för verksamhet i hemlandet
 • Nordea FI06 2219 1800 0680 00,  NDEAFIHH
 • Danske Bank FI02 8000 1900 2250 05,  DABAFIHH
 • Helsingin OP Pankki FI14 5780 0710 0116 49,  OKOYFIHH
 • Aktia FI18 4055 1110 0013 97,  HELSFIHH
 • Suupohjan Osuuspankki FI63 4730 4720 0301 89,  HELSFIHH
 • Handelsbanken FI18 3131 3001 1990 25,  HANDFIHH
 • S-Pankki FI91 0012 3129 30, SBANFIHH

Fyll i meddelandefältet: Donationsmålet, företagets namn och kontakpersonens namn samt e-post.

yrityksen nimi, yhteyshenkilön kontaktitiedot ja lahjoituksen kohde. - See more at: http://www.punainenristi.fi/yrityksille/tee-yrityslahjoitus#sthash.Ogujy...
 • Nordea FI29 1572 3000 3727 30  NDEAFIHH
 • Danske Bank FI43 8000 1570 8479 63  DABAFIHH
 • Helsingin OP Pankki FI68 5780 1020 0001 73  OKOYFIHH

Fyll i meddelandefältet: Donationsmålet, företagets namn och kontakpersonens namn samt e-post.

 

Kontaktpersoner

Om ni vill ha ett referensnummer eller behöver annan tilläggsinformation är det bara att ta kontakt med oss:

Kampanjer