Första hjälpen beredskap på din arbetsplats

Hurdan är första hjälpen-beredskapen på din arbetsplats? Vet du hur du ska handla om någon på din arbetsplats får ett plötsligt sjukdomsanfall. Om du vill ha första hjälpen-utbildning på din arbetsplats ska du kontakta närmaste Röda Korsets distriktsbyrå.

Vi ordnad både grundkurser men också skräddarsydda första hjälpen-kurser för olika grupper. Dessutom ordnar Röda Koreset Säkerhetspass-utbildningar.

Mångsidiga kurser

Vi ordnar mångsidiga första hjälpen-kurser av hög kvalitet för företag. Kurserna skräddarsys enligt företagets behov. Kurserna kan ordnas antingen i företagets egna eller Röda Korsets utrymmen.

Vi ordnar kurser för högst 15 personer.

Bekanta dig med de första hjälpen -kurser vi ordnar