Företagets Märkesgärning

En märkesgärning är en donation som företag eller privatpersoner kan rikta till ett av Röda Korsets stödändamål. Det finns tre olika typer av Märkesgärningar.

Gör en märkesgärning – stöd ett fältsjukhus

Finlands Röda Kors har hela tiden två fältsjukhus eller fyra hälsovårdscentraler med personal som är redo att rycka ut då det händer något. Utrustning och apparatur står färdigt i logistikcentralen i Tammerfors. Därifrån kan den omedelbart skickas direkt till ett katastrofområde. Det kan ta upp till ett år att bygga sjukhuset. Det packas ner i över tusen bärbara lådor. Var och en som deltar i att bygga ett sjukhus med hjälp av en märkesgärning får ett gåvointyg som bevis på stödet.

Gör en Märkesgärning värd 750 €

Läs mer om fältsjukhusen

Gör en märkesgärning – ge en plats i ett skyddshus

Röda Korsets skyddshus finns på fem orter i Finland. De erbjuder en trygg plats för 12−19-åriga ungdomar med små eller större problem i sina liv. Skyddshusen ger de unga stöd och en trygg vuxen att tala med. Servicen i de ungas skyddshus erbjuds gratis för unga och deras familjer. Var och en som genom en märkesgärning hjälper de ungas skyddshus får ett gåvointyg som bevis på stödet.

Gör en Märkesgärning värd 250 €

Läs mer om de ungas skyddshus

 

Gör en märkesgärning – ge en cykel åt en hälsorådgivare

Cykeln är ett viktigt fortskaffningsmedel och i många afrikanska länder det enda sättet att ta sig fram med. Med hjälp av cyklar kan Röda Korsets frivilliga hälsorådgivare ta sig fram i till exempel Zimbabwe från by till by och informera om epidemier och katastrofberedskap. Cyklar är speciellt billiga och bra fortskaffningsmedel i östra Afrika tack vare den platta terrängen.

Med den här märkesgärningen kan du ge en frivillig hälsorådgivare en cykel. Med hjälp av cykeln kan hon eller han nå ännu fler människor på ett större område. Var och en som skaffar en cykel åt en hälsorådgivare får ett gåvointyg som bevis på stödet.

Gör en Märkesgärning värd 100 €

Läs mer om cyckling i Afrika

Kontaktpersoner

Koordinator för medelsanskaffningen Regina Laurén, regina.lauren(a)rodakorset.fi, 020 701 219

Planerare inom medelsanskaffningen Eeva Arrajoki, eeva.arrajoki(a)rodakorset.fi, 020 701 2274

Insamlingstillstånd

Hjälpens historier

Kampanjer