Företag deltar i Hungerdagen

Kimmo Holopainen
Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen (t.h) och Vandas stadsdirektör Kari Nenonen samlade in på Tölö torg hösten 2016.
Fotograf: Kimmo Holopainen

Ta kontakt så funderar vi tillsammans hur just ni kan delta i Hungerdagen!

Medelsanskaffningsplanerare Eeva Arrajoki, eeva.arrajoki(a)rodakorset.fi, 020 701 2274

Vad är Hungerdagen?

Hungerdag-insamlingen ordnas 14–16 september för 37:e gången.

Under Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Finlands Röda Kors katastroffond. I och med att pengarna inte på förhand har bundits till något specifikt mål kan de användas där hjälp mest behövs när en katastrof inträffar.

Här hemma används pengar ur katastroffonden bl.a. till att hjälpa familjer som har mist sitt hem i en eldsvåda och till att stöda Frivilliga räddningstjänstens verksamhet.

I samband med katastrofer och konflikter på utlandet använder Röda Korset pengar ur katastroffonden till att först hjälpa de människor som är mest sårbara och utsatta. I praktiken består hjälpen av räddningsinsatser, vård, bistånd och rehabilitering, men också långsiktigt utvecklingsarbete för att uppnå människovärdiga förhållanden.

Att delta i Hungerdagen är jättelätt. Gör så här:

  • Ge ett bidrag till katastroffonden genom att beställa en faktura.
  • Skapa en bössa på webben: Via en elektronisk insamlingsbössa på webben kan du samla in dina kunders och samarbetspartners bidrag. Bidrag kan man ge via webbanker eller kreditkort. Länken till er virtuella insamlingsbössa kan du dela per e-post och på Facebook.  Man kan också lägga ut bössan på företagets webbplats eller intranet. Bössan (eller vid behov bössor) skapar man på adressen lahjoituslipas.fi/rodakorset. Bössor på finska och engelska skapas på motsvarande sätt på adresserna lahjoituslipas.fi/punainenristi och lahjoituslipas.fi/redcross.
  • Be webbidrag via FRKs virtuella insamlingsbössa och dela den till andra.
  • Beställ en traditionell insamlingsbössa till ditt företag från Röda Korsets distriktsbyrå. Kom på samma gång överens om när du återlämnar bössan eller om du föredrar att någon avhämtar den.
  • #SPRTakeover: Du kan ge ditt stöd till Hungerdagsinsamlingen genom att låna ditt företags webbsida för insamlingen 14 -16.9.2017. Människor som besöker det deltagande företagets webbsidor ser Röda Korsets Hungerdags-anmälan. De erbjuds möjlighet att delta i insamlingen genom en elektronisk insamlingsbössa. Besökare kan ge ett bidrag eller lätt fortsätta på sidorna. Mer information om #SPRTakeover-kampanjen fås av jenni.immanen(a)rodakorset.fi.

Berätta alla att ni är med

Under våren uppdateras Hungerdagen-banners och bilder för social media som kan hittas nere i materialpaketet. Banners kan länkas till adressen www.hungerdagen.fi.

 

Kampanjer