Företagen med i Hungerdagsinsamlingen 2018

Kimmo Holopainen
Finlands Banks direktör Erkki Liikanen (höger) och Vandas stadsdirektör Kari Nenonen i insamlingsanda på Tölötorg.
Fotograf: Kimmo Holopainen
Beställ vårt Nyhetsbrev för företag

Beställ vårt Nyhetsbrev för företag som utkommer 6-8 gånger om året. Brevet finns bara på finska.

Du får nyhetsbrevet per e-post och det innehåller aktuell information och mångsidiga idéer för företagssamarbete.

Klicka här och beställ Nyhetsbrevet för företag >>

Kontakta oss så funderar vi tillsammans på hur just ni kan vara till hjälp.

Projektledare Eeva Arrajoki, eeva.arrajoki(a)rodakorset.fi, 020 701 2274

Vad är Hungerdagen?

Hungerdagsinsamlingen anordnas i år den 20–22 september 2018.

Under Hungerdagen samlar vi in medel till Röda Korsets katastroffond. Pengar som inte är öronmärkta för ett särskilt objekt kan användas snabbt precis där de behövs mest.

I Finland går medel ur katastroffonden bland annat till att hjälpa familjer som förlorat sitt hem i en brand, till psykiskt stöd och i form av understöd till Frivilliga räddningstjänstens verksamhet.

Utomlands agerar vi vid katastrofer och konflikter. I praktiken går arbetet ut på att rädda, vårda, hjälpa och rehabilitera människor. Just nu finns det ett skriande behov av hjälp bland annat i Bangladesh, dit över 951 000 personer har flytt från Myanmar.

De som flytt bor i flyktingläger som sträcker sig så långt ögat kan nå och där förhållandena är extremt eländiga. Intill lägret finns Röda Korsets fältsjukhus, för vars verksamhet finländarna ansvarar till slutet av året. Mer information om sjukhuset finns i slutet av sidan.


Foto: Benjamin Suomela/FRK

Donera eller delta i insamlingen av medel:

 • Gör en företagsdonation genom att beställa en faktura för summan som ni vill donera.
 • Starta en egen nätinsamling för ditt företag. På nätet samlar du enkelt in donationer som dina kunder eller samarbetspartner skänker via nätbanken eller med kreditkort. Länken som leder till nätinsamlingen kan du dela via e-post och på Facebook samt på ert företags webbplats och intranät. Insamlingen på svenska (eller vid behov insamlingarna) startas på adressen lahjoituslipas.fi/rodakorset/. Finsk- och engelskspråkiga insamlingar startas på samma sätt på oma.punainenristi.fi/nalkapaiva och lahjoituslipas.fi/redcross. Tips inför nätinsamling hittar du i materialpaketet längst ned på sidan. 
 • Samla in och donera medel till FRK:s nätinsamling för Hungerdagen. Dela länken till insamlingen på nätet, i sociala medier och via e-post. 
 • Uppmuntra personalen och samarbetspartner att donera via telefonen. Numret för MobilePay- och Pivo-donationer är 1001.
 • Beställ en traditionell insamlingsbössa till företagets verksamhetsställe eller skicka ut de anställda för att samla in medel på stan. Bössor och insamlingsvästar får du låna från Röda Korsets distriktskontor. Avtala samtidigt om när du ska återlämna utrustningen.

Donera synlighet i media:

 • Donera medie- och annonseringsplats – digitala plattformar, radiotid, synlighet i sociala medier, tryckta annonsplatser, TV-reklam – för annonsering om Hungerdagen.
 • Donera reklamplats - digitala skärmar, radiotid, synlighet på sociala medier, reklamplats i tryckta medier - för budskapet om Hungerdagen. Meddela tillgängliga medieplatser till eller få mer information av sari.byman(a)rodakorset.fi.

Låna ut din nättrafik till annonsering om Hungerdagen:

 • I kampanjen #SPRTakeover möts besökare på ditt företags webbplats av Röda Korsets annons under den 20–22 september 2018 (eller längre om ni vill). De erbjuds möjlighet att delta i Hungerdagens nätinsamling. Besökaren kan göra en donation eller enkelt gå vidare till företagets webbplats.
 • Förra året deltog 145 företag och organisationer i kampanjen, bland annat
  Miltton
  Alma Media
  Elisa
  Finlayson
  Foreca
  Helsingfors stadsmuseum
  Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
  Radiomedia
  Raisio
  Stockmann Abp
  Tiketti
  Fackföreningen Pro
  Aller Media
  DNA
  Valio
  Reklambyrån SEK
 • Läs mer i verksamhetsanvisningarna och kom med. Mer information om kampanjen #SPRTakeover: eeva.arrajoki(a)rodakorset.fi.

Dela innehåll och berätta också för andra att ni är med och hjälper:

I materialpaketet längst ned på sidan hittar du banderoller med vilka ni kan tala om att ni är med och hjälper. Länka banderollerna till adressen www.hungerdagen.fi.

Sprid videorna om Hungerdagen och använd dem till att berätta om insamlingen för dina intressentgrupper. Youtubes spelllista Hungerdagen:

Bra länkar för kommunikation:

 • facebook.com/punainenristi
 • twitter.com/PunainenRisti
 • instagram.com/punainenristi
 • linkedin.com/company/finnish-red-cross

I Bangladesh råder ett skriande behov av hjälp

Sjukhuset öppnades i oktober 2017 och sedan dess har man vårdat närmare 30 000 patienter. Sjukhusets personal består av 33 internationella hjälparbetare, 3 lokala läkare, 21 sjukskötare, 4 barnmorskor, 2 laboratorietekniker och 1 farmaceut. Dessutom arbetar cirka 60 personer på sjukhuset i andra uppgifter, såsom tolkar, chaufförer, vakter och städare.

Många av dem som flytt från Myanmar är i behov av specialvård, men Röda Korsets sjukhus är det enda stället i närheten av flyktinglägret där det är möjligt att utöver poliklinisk vård även få kirurgisk vård. Till exempel sker det många svåra förlossningar, och kejsarsnitt utförs regelbundet. Antalet patienter väntas öka, eftersom den annalkande regnperioden och dess efterverkningar ökar risken för smittsamma sjukdomar, såsom kolera.

Se 360-videon som presenterar sjukhusett: https://fieldhospital360.com/?lang=en