Organisationspartnernas logotyper

Organisationer

Organisationspartner

https://afrofinns.com/

Nya videor kommer snart!

Vi är en oberoende ideell förening för finländare och alla andra med afrikansk bakgrund som bor i Finland. Vi har förbundit oss att främja mångfald och delaktighet, stödja kulturell utveckling, uppmuntra medborgarverksamhet genom olika slags evenemang samt företagsamhet och utbildningsprogram. Vi sammanför, styr och utvecklar färdigheter i samhället för arbetslösa och undersysselsatta afrikanska ungdomar, för att de ska kunna bygga upp och upprätthålla företagsverksamheter, skapa arbetsplatser och skapa mervärde inom Finlands ekonomi samt öka det engagerade samarbetet mellan den afrikanska diasporan och den finländska företagsamheten.

 

We are an independent, non profit association for Finns and everyone else with African heritage living in Finland. We are dedicated to promoting diversity and inclusion, supporting cultural development, encouraging civic engagement through diverse events, and entrepreneurship and educational programs. Connect, mentor and build skills in the community Empower unemployed and underemployed African youth to build and sustain businesses, create jobs, and add value to Finnish economy Increase entrepreneurship engagement of African Diaspora and Finland.

https://heedfinland.org/

HEED Association är en oberoende ideell förening, som grundades år 2018.

Föreningen har tre mål: hälsofrämjande verksamhet, utbildning samt integrering av invandrare och flyktingar i Finland.

Genom att påstå att kunskap är makt använder HEED sig av olika slags kommunikationsmetoder för att utbilda invandrare och flyktingar i olika hälsofrågor, så att de kan fatta beslut som baserar sig på kunskap om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

HEED Association is a non-governmental and non-profit making association founded in 2018.

The association has three goals, which are to promote health, education and integration of immigrants and refugees in Finland.

With the assertion that “Knowledge is power”, HEED will use different methods of delivering information to educate immigrants and refugees on different health issues, which will enable them to make informed decisions concerning their health and well-being.

http://www.kidesaatio.fi/

Stiftelsen är en människorättsorganisation med målet att reagera i situationer, där någons möjligheter till ett människovärdigt liv är hotade.

Våra kunder är personer och grupper med en svag social ställning. Vi hjälper folk i situationer, där offentliga eller privata serviceproducenter inte har lyckats hjälpa dem. 

I praktiken erbjuder stiftelsen dessa personer bostäder, hjälper dem att hitta en arbetsplats och utbildning, erbjuder dem stöd så att de klarar sig i vardagen samt ordnar hobbyverksamhet.

Vår verksamhet stöds av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA, Helsingfors stad och Esbo stad samt privata företag och finansiärer.  

https://lsv.fi/

Läkares sociala ansvar rf är en finländsk läkarorganisation, som arbetar för att uppnå hälsomässig jämlikhet i Finland och ute i världen. Våra viktigaste verksamhetsområden är hälsopolitik, utvecklingssamarbete och fredsarbete.

Läkares sociala ansvar rf grundades år 1982. Organisationen föddes ur den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, och fredsarbetet har alltid haft en viktig roll i vår verksamhet. Ända från början har även minskad ojämlikhet samt miljöskydd stått i fokus för verksamheten.

I dag är våra viktigaste verksamhetsområden utvecklingssamarbete inom hälsosektorn, hälsopolitisk påverkan och fredsarbete. Inom samtliga verksamhetsområden strävar vi efter att främja jämställdhet, jämlikhet och rättvisa med läkares metoder.

https://www.moniheli.fi/

Moniheli är ett nätverk av över hundra mångkulturella organisationer och invandrarorganisationer som stöder integration i Finland. Vi stöder aktörer med främmande språk inom branschen och deras deltagande i samhället samt främjar jämställdhet i Finland.

Moniheli is a network of more than 100 multicultural, immigrant and other associations supporting integration in Finland. We support foreign-language actors in the field, their cooperation with society, and promote equality in Finland.

Medlemmarna i sammanslutningen är:

– Pensionärerna rf (nationell verksamhet) www.elakelaiset.fi/toiminta/monikulttuurinen-toiminta

– Jade yhteisö ry (nationell verksamhet)
Verksamhetscentret JADE, Käpyrinne ry (verksamhet i huvudstadsregionen) www.jadetoimintakeskus.fi

– Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry (nationell verksamhet) www.mukes.fi

– Verksamheten Omaisneuvo, Huvudstadsregionens närståendevårdare rf (verksamhet i huvudstadsregionen) www.polli.fi

– Monikko ry (på landskapsnivå, Mellersta Finland) www.monikkoyhdistys.com

Sammanslutningens mål är att förbättra ställningen i det finländska samhället och servicesystemet för äldre som hör till minoriteter. Målet uppnås genom arbete med äldre som talar ett främmande språk och hör till etniska minoriteter för att stödja dem i deras vardag, främja deras välbefinnande och hälsa, förebygga utslagning samt öka olika aktörers kännedom om situationen för äldre som hör till minoriteter samt deras möjligheter och behov.

https://samha.fi/

Substance Abuse and Mental Health Association

SAMHA ry är en förening som grundats av invandrare för invandrare. Föreningen grundades år 2009 och har som mål att hjälpa samfund att förstå utmaningar som gäller mental hälsa och missbruk av rusmedel, hur man ska klara av utmaningarna i den byråkratiska vardagen, hur man ska integrera sig i det finländska samhället och hur man får hjälp i olika livssituationer.

”Vi är med och skapar en framtid, där samfund förstår utmaningar som gäller den mentala hälsan och missbruk av rusmedel. Vi hjälper människor, främst invandrare, att stärka sina kunskaper om samhällets funktioner och ger dem verktyg för att de ska klara av utmaningar i det dagliga livet som kan påverka deras välbefinnande. Vi strävar efter att minska och förebygga stigmatisering, öka tilliten till individer och mellan olika grupper, stödja dem på deras väg med hjälp av samfundet samt öka förståelsen för när man ska söka hjälp.”

 

Nous créons un avenir où tout le monde comprend et reconnaît la santé mentale et la toxicomanie.

Notre but est de prévenir la maladie mentale et de responsabiliser tous les personnes et en particulier les personnes d’origine étrangère avec les connaissances et les outils nécessaires pour naviguer à travers la vie quotidienne et faire face à leurs défis.

 

نريد أن نخلق مستقبلًا يتفهم فيه الجميع ويدرك مشاكل الصحة العقلية وتعاطي المخدرات


نسعى جاهدين للوقاية من مشاكل الصحة العقلية وتزويد الأشخاص من خلفيات مختلفة بالمعلومات والأدوات اللازمة للتعامل مع الحياة اليومية ومواجهة العيوب التي تسببها.

 

 

https://monikulttuuriyhdistys.fi/

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry (SMY) grundades den 25 mars 1996.

SMY är en religiöst och politiskt obunden förening med målet att

– främja samverkan mellan finländare och invandrare

– stödja invandrarnas eget språk och egen kultur, främja deras deltagande i det finländska samhället samt genom det bidra till att i positiv anda bygga upp ett mångkulturellt Finland.

Den mångkulturella föreningen driver den internationella mötesplatsen Kansainvälinen kohtaamispaikka, som är öppen för alla och finns i Björneborgs centrum. Vid Kansainvälinen kohtaamispaikka ordnas olika evenemang, klubbar och kurser samt erbjuds möjligheter till frivilligverksamhet.

Föreningen har omkring 550 medlemmar och representerar omkring 80 nationaliteter. 75 procent av medlemmarna har invandrarbakgrund.

 

О нас
Многокультурное Общество Сатакунты (SMY) было основано 25 марта 1996 года.

SMY – это независимое от религиозных и политических взглядов Общество, целью которого является

– развивать сотрудничество между финнами и иммигрантами

– содействовать иммигрантам как в сохранении родного языка и культуры, так и в их интеграции в финском обществе, тем самым внося свой позитивный вклад в строительство многокультурной Финляндии

У Многокультурного Общества Сатакунты есть Интернациональное Место Встреч, которое находится в центре Пори и открыто для всех желающих. Интернациональное место встреч проводит различные мероприятия, организует кружки и курсы для детей и взрослых, а также предлагает возможности для волонтерской деятельности. Многокультурное Общество Сатакунты также выступает в качестве эксперта по многокультурности и иммиграции в Пори и реализует различные проекты.

Членами Общества являются более 550 человек, более 80 национальностей.
Около 75% членов Общества имеют иммигрантское происхождение.

https://venajankieliset.fi/fi/

Kampanjer i sociala medier startar snart!

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö (SVK), det vill säga centralorganisationen för ryskspråkiga i Finland, är en nationell takorganisation, som representerar ryskspråkiga som bor i Finland och övervakar deras intressen. Den är även en takorganisation för ryskspråkiga social- och hälsovårdsorganisationer.

Centralorganisationen främjar ryskspråkigas integrering, anpassning till samhället, sysselsättning, digitalisering samt hälsomässiga och sociala välbefinnande.

 

Русскоязычные Финляндии
Организация Русскоязычные Финляндии представляет и защищает интересы русскоязычных жителей Финляндии на государственном уровне. Мы вместе для того, чтобы помочь русскоязычным наладить свой быт, укрепить социальные связи и ориентироваться во всех сферах жизни в Финляндии.

Вместе мы можем гораздо больше.

 
 

https://suomisomaliaseura.fi/

Nya material kommer hösten 2021!

Sällskapet Finland-Somalia rf är en vänskapsorganisation som grundades år 1986.

Föreningen upprätthåller och främjar samarbetet mellan Finland och Somalia, umgänget mellan somalier och finländare  samt gör den somaliska naturen och historien samt det somaliska kulturlivet känt i Finland.

De värden som styr vår verksamhet är jämställdhet och rättvisa, vänskap och samarbete samt öppenhet och delaktighet.

 

Ururka Saaxiibtinimada Finland iyo Soomaaliya

Ururkan waxaa la aasaasay 1986 dii, wuxuuna u taaganyahay horumarinta arimaha hoos ku xusan:

Xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee Finland iyo Soomaliya.
Ka shaqeynta, soo bandhigida iyo horumarinta arimaha dhaqanka, taariikhda iyo luuqada Af-Soomaaliga, si dadka Finnishka ah ay fursad ugu helaan inay wax ka bartaan kana ogaadaan dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida.
Sidoo kale inuu ka qeybqaato hirgalinta mashaariicda xoojinaya horumarka Soomaalida ee Finland iyo Soomaaliya.

https://ssys.fi/

Nya material kommer snart!

Målet för Finsk-syriska vänskapsföreningens verksamhet är att främja och underlätta integreringen av den arabisktalande befolkningen i Finland. Målet är dessutom att föra det finska och det syriska folket närmare varandra samt främja växelverkan mellan dem. Under krisen i Syrien har en verksamhetsform blivit att i egenskap av expert på förhållandena i landet även delta i debatten om läget i Syrien i finska medier samt hjälpa de som drabbats av krisen i såväl Finland som Syrien.

Föreningen ordnar olika slags evenemang som anknyter till den syriska kulturen och konsten, till exempel utställningar, konserter, nätverksevenemang, fester och utflykter. Föreningen deltar även själv i evenemangen som en aktiv ställningstagare samt expert på den syriska kulturen och det nuvarande läget i Syrien. En verksamhetsform som etablerat sig medan krisen i Syrien pågått är att ordna och samordna olika slags välgörenhetsevenemang.

https://suomivenajaseura.fi/

Finland-Ryssland-sällskapet erbjuder information om och möjligheter för folk att lära känna den mångformiga kulturen, vardagen, samhället och språket samt de finsk-ugriska folken i Ryssland. Vi sammanför finsk- och ryskspråkiga samt uppmuntrar till studier i det ryska språket. Vi erbjuder även möjligheter att träna språkfärdigheter.

Vi hjälper till att hitta samarbetspartner i Ryssland och genomför internationella projekt. Vi informerar även om evenemang med anknytning till Ryssland som andra aktörer ordnar samt gör Finland och den finska kulturen känd i Ryssland. Vi är en politiskt obunden medborgarorganisation som är öppen för alla. Du kan delta i vår verksamhet runt om i Finland.

https://www.vvklubi.fi/fi/

Vår förening har som mål att sammanföra folk som är intresserade av olika kulturer samt bygga broar mellan personer med invandrarbakgrund och den inhemska befolkningen. 

Verksamhet i huvudstadsregionen på ryska.

http://virokeskus.blogspot.com/

Nytt material kommer snart!

Egentliga Finlands Estlandscenter rf är en förening för alla Estlandsvänner. Vårt kontor finns på Brinkkalas innergård vid Gamla Stortorget i Åbo. Välkommen!

https://vuolleoulu.fi/

Vuolle Setlementti ry är en ideell och allmännyttig förening. Vuolles mångsidiga verksamhetsformer erbjuder folk i alla åldrar en möjlighet till livslångt lärande, livskontroll och att utvecklas till humana människor.

Vuolle Setlementti ordnar välbefinnande-, samhälls- och utbildningstjänster samt skapar människonära servicehelheter för livets alla skeden på ett modigt och flexibelt sätt.

Vuolle Opisto är en läroanstalt som erbjuder allmänbildande utbildning samt olika kultur- och hobbystudier. Institutet producerar utbildning på såväl medborgarinstitut- som folkhögskolenivå.

Vuolles välbefinnandetjänster Hyvinvointipalvelut producerar tjänster och verksamhet som stärker individens resurser för olika människogrupper. De förebyggande och korrigerande tjänsterna är avsedda för alla åldersgrupper, från barn till seniorer.

https://www.yhteisetlapsemme.fi/

Nytt material kommer snart!

Våra gemensamma barn rf är en politiskt, religiöst och ideologiskt obunden och riksomfattande barnrättsorganisation, som grundades år 1988 i Helsingfors. Vi arbetar för att främja välbefinnandet hos och rättigheterna för barn till invandrare, internationellt adopterade barn samt barn som tillhör etniska minoriteter och ursprungsbefolkningar. Vi utför antirasistiskt påverkansarbete på många olika sätt. 

Utgångspunkten för vår verksamhet är principerna i FN:s Barnkonvention. Vårt mål är att påverka beslutsfattare, myndigheter samt yrkesfolk inom det pedagogiska och sociala området för att främja rättigheterna för och välbefinnandet hos mångkulturella barn i Finland. Vi utför aktivt antirasistiskt arbete för att motverka rasism som barn och ungdomar möter till vardags samt strukturell rasism. 

Vår verksamhet
påverkansarbete och medborgarverksamhet
integrerande barn- och familjetjänster
utbildning och stöd vid internationella adoptioner
internationell verksamhet

Våra gemensamma barn rf upprätthåller webbplatsen tienoo.fi.

Flerspråkig coronakommunikation
Flerspråkig coronakommunikation