Verksamheten i hemlandet

Niklas Meltio
Med bidragen till hemlandsverksamheten stöder vi bl.a. utbildningar för psykiskt stöd.
Fotograf: Niklas Meltio

Genom att ge ett bidrag håller du hjulen i rullning för Finlands Röda Kors och stöder vårt arbete för välfärd och en tryggare vardag.

Röda Korsets volontärarbete är välplanerat och väl handlett. Volontärerna får kontinuerlig utbildning i sina uppgifter. I vårt nätverk på tiotusentals volontärer finns det någon som lyssnar på en ung människa som tappat riktningen i livet, någon som är en vän åt en gammal människa och någon som hjälper ett olycksoffer.

Genom att ge ett bidrag till Röda Korsets verksamhet i hemlandet stöder du vårt arbete för en tryggare vardag. Våra verksamhetsformer är bland andra vänverksamhet, hälsorådgivning och första hjälpverksamhet.

Vänskap känner inga gränser

Alla människor överallt i världen behöver vänner. Finlands Röda Kors vänner ger av sin tid så att ingen ska behöva vara ensam. Ditt stöd hjälper rödakorsvännerna att upprätthålla sin värdefulla verksamhet.

Läs mer om vänverksamheten

Kunskap och stöd för att främja hälsan

Hälsopunkterna ger kostnadsfri rådgivning om hur du sköter din egen och dina medmänniskors hälsa. Med utbildad hälsovårdspersonal har du möjlighet att konfidentiellt diskutera till exempel viktkontroll, sjukdom eller personlig sorg. Vid behov uppmanas kunden kontakta sin egen hälsovårdscentral eller läkare. Din donation möjliggör verksamheten i hälsopunkterna och dess utökning runt omkring i Finland.

Läs mer om volontärarbetet på hälsopunkterna

Vardagens hjältar

De röda västarna är ofta närmare än många ens märker. I samband med festligheter, på konserter och under idrottsevenemang ser Finlands Röda Kors volontärer till att hjälpen är nära om någon drabbas av en olycka eller ett sjukdomsanfall. Ditt bidrag stöder en verksamhet där den som får hjälp kan vara du själv eller en av dina närmaste.

Läs mer om första hjälpen- och beredskapsverksamheten