Matbrist i östra Afrika

< Välj bidragsmål
ICRC

Konflikter och extrem torka drabbar östra Afrika. Bristen på mat och vatten är alarmerande. Hjälp genom att ge ett bidrag.

Situationen i Somalia och Sydsudan är allvarlig.  Torkan som är en följd av långvariga konflikter och naturkatastrofer tvingar folk från sina hem och jordbruk. Bristen på mat och rent vatten hotar miljoner människors hälsa.

Ditt bidrag betyder mat, vatten och hälsovård.

Bankgiro

Du kan ge ett bidrag till katastroffonden också via bankgiro FI06 2219 1800 0680 00, refernsnummer 5209.
 

Vill du bli månadsgivade?

Medel från givarna är livsviktiga för Röda Korsets verksamhet. Röda Korset behöver donationer också under tiden mellan katastrofer, eftersom hjälpförnödenheterna och biståndsarbetarna måste vara redo omedelbart när något händer. Som månadsgivare garanterar du att hjälpen finns att få när den behövs.
 

Kampanjer