Katastroffonden

Jarkko Mikkonen
Fotograf: Jarkko Mikkonen

Tack vare bidrag till katastroffonden kan vi hjälpa offer för naturkatastrofer och krig världen över. Vi hjälper även människor i hemlandet som har råkat ut för en plötslig olycka.

I händelse av en nödsituation levererar vi hjälpförnödenheter, till exempel tält, filtar, rent dricksvatten eller ett komplett fältsjukhus till katastrofområdet. Efter nödhjälpsarbetet deltar vi i återuppbyggnaden och lär människor hur man agerar i en olyckssituation. Med stöd av katastroffonden stöder vi även utvecklingssamarbetsprogram och för en kontinuerlig kamp mot sjukdomar och svält tillsammans med lokala volontärer.
Tack vare donationerna kan vi snabbt och effektivt ge hjälp från katastroffonden till tiotals länder varje år.

Nödhjälp i hemlandet

Med hjälp av katastroffonden hjälper vi offer för plötsliga olyckor även i hemlandet.
I hemlandet är biståndet för det mesta psykiskt stöd. Även många familjer som plötsligt förlorat sina hem till exempel i en brand får hjälp. Dessutom stöds Frivilliga räddningstjänstens verksamhet med hjälp av katastroffonden. Frivilliga räddningstjänsten assisterar bl.a. i letandet efter försvunna personer.

Hjälp med din hjälp

Röda Korset levererar biståndet effektivt till dem som behöver det mest. Katastroffondens insamlingskostnader är högst 20%. Insamlingsutgifterna består av insamlingsmaterial, såsom insamlingsbössor och västar, samt säkerhet och kommunikation i samband med insamlingarna. Katastroffondens regler och en strikt kontroll reglerar användningen av donationsmedlen. Biståndet levereras i samarbete med den lokala föreningen för Röda Korset- eller Röda Halvmånen.
Cirka 90 % av donationerna till katastroffonden kommer från privata givare. Ditt stöd är av största vikt!

Utöver donationer får Finlands Röda Kors stöd för humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete bl.a. av utrikesministeriet och Europeiska kommissionen.