Månadsgivare garanterar biståndets kontinuitet

Ari Räsänen
Fotograf: Ari Räsänen

Som månadsgivare kan du välja om du vill att ditt bidrag ska gå antingen till katastroffonden, till frivilligverksamheten i hemlandet eller både och.

Katastroffonden

I händelse av en nödsituation levererar vi hjälpförnödenheter, till exempel tält, filtar, rent dricksvatten eller ett komplett fältsjukhus till katastrofområdet. Efter nödhjälpsarbetet deltar vi i återuppbyggnaden och lär människor hur man agerar i en olyckssituation. Med stöd av katastroffonden stöder vi även utvecklingssamarbetsprogram och för en kontinuerlig kamp mot sjukdomar och svält tillsammans med lokala volontärer.
 
Med hjälp av katastroffonden hjälper vi offer för plötsliga olyckor i Finland. I hemlandet är biståndet för det mesta psykiskt stöd. Även många familjer som plötsligt förlorat sina hem till exempel i en brand får hjälp. Dessutom stöds Frivilliga räddningstjänstens verksamhet med hjälp av katastroffonden. Frivilliga räddningstjänsten assisterar bl.a. i letandet efter försvunna personer
 
Fyll i bidragsblanketten >>
 

Frivilligverksamheten i Finland

Röda Korsets volontärarbete är välplanerat och väl handlett. Volontärerna får kontinuerlig utbildning i sina uppgifter. I vårt nätverk på tiotusentals volontärer finns det någon som lyssnar på en ung människa som tappat riktningen i livet, någon som är en vän åt en gammal människa och någon som hjälper ett olycksoffer.
 
Genom att ge ett bidrag till Röda Korsets verksamhet i hemlandet stöder du vårt arbete för en tryggare vardag. Våra verksamhetsformer är bland andra vänverksamhet, hälsorådgivning och första hjälpen -verksamhet.

Fyll i bidragsblanketten >>

Både och

Att ge ett bidrag varje månad är ett enkelt sätt att hjälpa. Du kan välja om du vill att ditt bidrag ska gå antingen till katastroffonden, till frivilligverksamheten i hemlandet eller både och.

Fyll i bidragsblanketten >>

Bli månadsgivare

Medel från givarna är livsviktiga för Röda Korsets verksamhet. Röda Korset behöver donationer också under tiden mellan katastrofer, eftersom hjälpförnödenheterna och biståndsarbetarna måste vara redo omedelbart när något händer. Som månadsgivare garanterar du att hjälpen finns att få när den behövs.

Fyll i bidragsblanketten >>