Distriksbyråernas kontaktuppgifter

Hitta här kontaktuppgifter till Röda Korsets distriktsbyrå närmast dig.

Helsingfors och Nylands distrikti: hup.neuvonta@rodakorset.fi, 020 701 2369

Tavastlands distrikt: hame@rodakorset.fi, 020 7012770

Sydöstra Finlands distrikt: kaakkois-suomi.kouvola@rodakorset.fi, 020 701 2710

Lapplands distrikt: lappi@rodakorset.fi, 020 701 2560

Västra Finlands distrikt
Regionalbyrån i Jyväskylä: sari.mustamaki@rodakorset.fi, 020 701 2840
Regionalbyrån i Seinäjoki: sari.mustamaki@rodakorset.fi, 020 701 2830

Uleåborgs distrikt: oulu@rodakorset.fi, 020 701 2610

Satakuntas distrikt: satakunta@rodakorset.fi, 020 701 2829 (mån-fre kl 10-17)

Savolax-Karelens distrikt: aila.niemi@rodakorset.fi, 0400 158 390

Egentliga Finlands distrikt: anne.vahatalo@rodakorset.fi, 020 701 2408

Åbolands distrikt - Turunmaan piiri: aboland@rodakorset.fi, 020 701 2500

Ålands distrikt: aland@rodakorset.fi, 040 674 1040

Österbottens distrikt: ricky.berglund@rodakorset.fi tel. 020-701 2750  eller malin.sunabacka@rodakorset.fi tel. 020-701 2753