Kampanjen Bokmånad

Ola Kjelbye

Välkommen till Bokmånaden, Röda Korsets kampanj som kombinerar böcker, internationalitet och hjälp från barn till barn. Ju mer eleverna läser, desto mer hjälper de katastrofers offer.

Beställ lärerens nyhetsbrev

Nyhetsbrevet skickas till din e-post 6-8 gånger om året.

Brevet innehåller information om Röda Korsets skolkampanjer, insamlingar och annat aktuellt och intressant.

Klicka här och beställ lärarens nyhetsbrev >>

 

Fråga mer om Bokmånaden

Projektchef Eeva Arrajoki, 040 181 3920, eeva.arrajoki@rodakorset.fi.

Klimatförändring och Röda Korset

Den globala temperaturökningen leder till ett ökat antal extrema väderfenomen och naturkatastrofer. De som drabbas hårdast av dessa omständigheter är världens fattigaste och mest utsatta människor, vilka samtidigt är de som minst bidrar till uppkomsten av klimatförändringen.
 
Bokmånadens vinst går till Finlands Röda Kors Katastroffond, varifrån den kan riktas dit nöden är störst.
 
Röda Korset prioriterar de mest missgynnade i sitt klimatarbete. Vårt motto i klimatarbete är "ingen ska lämnas ensam".  
 
Vi hjälper människor och samfund att förbereda sig för de långsiktiga effekterna av klimatförändringen, liksom även för plötsliga naturkatastrofer och möjligheterna att klara av dessa så väl som möjligt.  
 

Vad gör Röda Korset? 

Vi arbetar på platser där människor faktiskt upplever effekterna av klimatförändringen. Vi hjälper lokala samfund: 
att utveckla katastrofberedskap och minska de skador som orsakats av extrema väderförhållanden. 
att förhindra effekterna av klimatförändringen med hjälp av varningssystem. 
Att utveckla och diversifiera sin livsmedelsproduktion. 
Vi erbjuder hälsotjänster åt samfund och säkerställer tillgången till rent vatten.   
I stora katastrofsituationer skickar vi snabbt förnödenheter och hjälparbetare till platsen.   
I Finland hjälper frivilliga dem som drabbas av vinterstormar och värmeböljor genom att besöka äldre människor och distribuera förnödenheter under strömavbrott. 
 

Så här fungerar Bokmånaden

I en månads tid läser eleverna så många böcker som möjligt på sin fritid. För varje bok får de tex. en stämpel eller ett klistermärke i ett roligt pass.

I sin närmaste krets värvar de läsfaddrar som betalar en valfri summa för varje bild. Klassen donerar pengarna till katastroffonden. Bokmånaden görs men Röda Korsets insamlingstillstånd, skolan/klassen behöver inget eget insamlingstillstånd.

Bokmånades idé är genialt simpel: den är enkel, rolig, passlig till modersmålsundervisning och spelartad. Barnen läser ivrigt bok efter bok.

Bokmånaden fungerar med vad som helst för litteratur: barnböcker, serieböcker, ungdomslitteratur, sagor, diktverk, e-böcker... kontakta ditt lokala bibliotek och fråga efter idéer!

Fundera under kampanjens gång vad man har för nytta och glädje av läskunnighet. Hurudant skulle livet vara, om vi inte kunde läsa?

Skolan kan själva välja Bokmånades tidpunkt

Läsande passar bra t.ex. i höstens mörka månader. Hösten har också många temadagar som relaterar till modersmål och globaluppfostran:

 • FN:s läskunnighetsdag 8.9
 • Den finska litteraturens dag 10.10
 • Mänskliga rättigheternas dag 10.12

Bokmånadens material är kostnadsfria och lätta att beställa

Beställ materialet från Röda Korsets webbutik rodakorsbutiken.fi minst två veckor före kampanjstarten.

Bokmånaden steg för steg 

1. Bestäm när du vill ordna Bokmånaden. Du kan verkställa Bokmånaden vilken tid på året som helst.

2. Beställ kampanjmaterialen på Röda Korsets webbutik rodakorsbutiken.fi. Gör beställningen senast två veckor före kampanjstarten. Samtidigt får du instruktioner för redovisning av de insamlade medlen per e-post.

3. Bestäm på vilka sätt du önskar att läsfaddrarna ska ge sitt bidrag i slutet av kampanjen. Starta vid behov en nätinsamling för Bokmånaden enligt redovisningsinstruktionerna.

4. Presentera idén om Bokmånaden för dina elever. Ge dem ett presentationsbrev om kampanjen som de ska ta med sig hem.

5. Informera elevernas vårdnadshavare om kampanjen och bidragen även elektroniskt (t.ex. via Wilma). Glöm inte att påminna dem om att man också kan delta i Bokmånaden utan att ge bidrag.

6. Ge ett pass till alla elever. Be dem att skriva ner läsfaddrarnas namn och bidragsbeloppen i passet.

7. Be eleverna att skriva ner namnen på de böcker som de läst i passet. Ge dem en stämpel eller ett klistermärke för varje bok.

8. Under kampanjtiden presentera Röda Korsets hjälparbete för dina elever genom färdiga morgonsamlingar och videor. Påminn också elevernas vårdnadshavare om Bokmånaden.

9. I slutet av Bokmånaden begär eleverna att visa upp sina pass för läsfaddrarna. Skicka en påminnelse exempelvis via Wilma om hur och när läsfaddrarna önskas ge sitt bidrag.

10. Om du bad eleverna att ta bidragen med sig till skolan i kuvert, redovisa bidragen med det skolspecifika referensnumret till Röda Korsets katastroffond. Konto- och referensnumret anges i redovisningsinstruktionerna.

11. Meddela eeva.arrajoki@rodakorset.fi när kampanjen är över och pengarna har satts in på banken. Som tack skickas ett diplom om Bokmånaden till din grupp.

Idéer för Bokmånaden

 • Man kan kombinera Bokmånaden med andra övningar i modersmål och litteratur, t.ex.
 • Parläsning
 • Läsning i turer
 • Läsning tillsammans med föräldrar
 • Bokpresentationer
 • Bokrecensioner
 • Skriva en bokblogg
 • Göra en video- eller fotopresentation eller animation om en bok man läst
 • Besök till bibliotek, besök av författare

Marja-Leena Paananen, speciallärare, Haapaniemi skola, Viitasaari: "Vi är mycket nöjda med Bokmånaden. Kampanjen och materialen är fina, elever och föräldrar var entusiastiska."

Kati Heikkilä, specialklasslärare, Sääksjärvi skola, Lempäälä: "Bokmånaden var en positiv erfarenhet i vår skola. Eleverna blev engagerade i läsning och samtidigt kunde vi delta i välgörenhet. En gemensam kampanj gav oss också möjligheten att diskutera med eleverna om hjälpande samt katastrofer och deras effekter. Det färdiga materialet var bra och kampanjen var lätt att utföra. Insamlingsresultatet var fantastiskt nästan 2000 euro. Lokaltidningen skrev också om Bokmånaden och elevernas tankar."

Vehmasmäki skola, Kuopio: Janna, 8 år, skaffade i sin bekantskapskrets åtta läsfaddrar och samlade med deras hjälp in 427,80 € till Röda Korset. Janna läste under månadens lopp 31 böcker, d.v.s. en bok per dag. Och Janna var inte alls den enda ivriga läsaren i Vehmasmäki skola: många av 2. klassens elever hämtade i slutet av Bokmånaden 10-20 € för att skickas vidare till Röda Korset.

I Jyväskylä kröp en boklarv runt skolans bibliotek. Varje årskurs hade en egen färg och eleverna kunde gå lägga till en boll till larvens längd när de läst en bok. Larven blev 46 meter lång och eleverna gick ofta och tittade på den under skoldagarna.

I Helsingfors försökte man speciellt motivera pojkar till att läsa. Man bjöd in t.ex. manliga idrottare för att tala om hur viktigt det är att läsa.

Kom ihåg att agera hänsynsfullt

Alla familjer har inte möjlighet att delta i Bokmånadens insamlingsaspekt. Observera följande, ifall att eleverna hämtar pengar till skolan i kuvert:

 • Instruera elever och föräldrar att stänga kuverten innan de hämtas till skolan. På så sätt ser inte eleverna hur stora summor var och en har samlat in.
 • Om familjer inte vill eller kan delta i insamlingen kan eleven returnera ett tomt kuvert för att inte stå ut
 • Öppna kuverten och räkna pengarna i lärarrummet eller någon annanstans där eleverna inte ser
 • Meddela eleverna och läsfaddrarna om Bokmånadens insamlingsresultat som en helhetssumma. Lyft inte fram storlek eller antal av enskilda summor som samlats in

Bokmånaden uppfanns i Uleåborg

Kampanjen Bokmånad uppfanns i en skola i Uleåborg efter jordskalvet i Haiti. Läs mera här.