Kampanjen Bokmånad

Ola Kjelbye

Välkommen till Bokmånaden, Röda Korsets kampanj som kombinerar böcker, internationalitet och hjälp från barn till barn. Ju mer eleverna läser, desto mer hjälper de katastrofers offer.

Beställ lärerens nyhetsbrev

Nyhetsbrevet skickas till din e-post 6-8 gånger om året.

Brevet innehåller information om Röda Korsets skolkampanjer, insamlingar och annat aktuellt och intressant.

Klicka här och beställ lärarens nyhetsbrev >>

 

 

Fråga mer om Bokmånaden

Projektchef Eeva Arrajoki, 040 181 3920, eeva.arrajoki@rodakorset.fi.

Klimatförändring och Röda Korset

Den globala temperaturökningen leder till ett ökat antal extrema väderfenomen och naturkatastrofer. De som drabbas hårdast av dessa omständigheter är världens fattigaste och mest utsatta människor, vilka samtidigt är de som minst bidrar till uppkomsten av klimatförändringen. Bokmånadens vinst går till Finlands Röda Kors Katastroffond, varifrån den kan riktas dit nöden är störst.
 
Röda Korset prioriterar de mest missgynnade i sitt klimatarbete. Vårt motto i klimatarbete är "ingen ska lämnas ensam".  
 
Vi hjälper människor och samfund att förbereda sig för de långsiktiga effekterna av klimatförändringen, liksom även för plötsliga naturkatastrofer och möjligheterna att klara av dessa så väl som möjligt.  
 

Vad gör Röda Korset? 

Vi arbetar på platser där människor faktiskt upplever effekterna av klimatförändringen. Vi hjälper lokala samfund: 
att utveckla katastrofberedskap och minska de skador som orsakats av extrema väderförhållanden. 
att förhindra effekterna av klimatförändringen med hjälp av varningssystem. 
Att utveckla och diversifiera sin livsmedelsproduktion. 
Vi erbjuder hälsotjänster åt samfund och säkerställer tillgången till rent vatten.   
I stora katastrofsituationer skickar vi snabbt förnödenheter och hjälparbetare till platsen.   
I Finland hjälper frivilliga dem som drabbas av vinterstormar och värmeböljor genom att besöka äldre människor och distribuera förnödenheter under strömavbrott. 
 

Så här fungerar Bokmånaden

I en månads tid läser eleverna så många böcker som möjligt på sin fritid. För varje bok får de en bild eller stämpel i ett roligt pass.

I sin närmaste krets värvar de läsfaddrar som betalar en valfri summa för varje bild. Klassen donerar pengarna till katastroffonden. Bokmånaden görs men Röda Korsets insamlingstillstånd, skolan/klassen behöver inget eget insamlingstillstånd.

Bokmånades idé är genialt simpel: den är enkel, rolig, passlig till modersmålsundervisning och spelartad. Barnen läser ivrigt bok efter bok.

Bokmånaden fungerar med vad som helst för litteratur: barnböcker, serieböcker, ungdomslitteratur, sagor, diktverk, e-böcker... kontakta ditt lokala bibliotek och fråga efter idéer!

Fundera under kampanjens gång vad man har för nytta och glädje av läskunnighet. Hurudant skulle livet vara, om vi inte kunde läsa?

Skolan kan själva välja Bokmånades tidpunkt

Läsande passar bra t.ex. i höstens mörka månader. Hösten har också många temadagar som relaterar till modersmål och globaluppfostran:

 • FN:s läskunnighetsdag 8.9
 • Den finska litteraturens dag 10.10
 • Mänskliga rättigheternas dag 10.12

Bokmånadens material är kostnadsfria och lätta att beställa

Beställ materialet från Röda Korsets webbutik rodakorsbutiken.fi minst två veckor före kampanjen.

Idéer för Bokmånaden

 • Man kan kombinera Bokmånaden med andra övningar i modersmål och litteratur, t.ex.
 • Parläsning
 • Läsning i turer
 • Läsning tillsammans med föräldrar
 • Bokpresentationer
 • Bokrecensioner
 • Skriva en bokblogg
 • Göra en video- eller fotopresentation eller animation om en bok man läst
 • Besök till bibliotek, besök av författare

Marja-Leena Paananen, speciallärare, Haapaniemi skola, Viitasaari: "Vi är mycket nöjda med Bokmånaden. Kampanjen och materialen är fina, elever och föräldrar var entusiastiska."

Kati Heikkilä, specialklasslärare, Sääksjärvi skola, Lempäälä: "Bokmånaden var en positiv erfarenhet i vår skola. Eleverna blev engagerade i läsning och samtidigt kunde vi delta i välgörenhet. En gemensam kampanj gav oss också möjligheten att diskutera med eleverna om hjälpande samt katastrofer och deras effekter. Det färdiga materialet var bra och kampanjen var lätt att utföra. Insamlingsresultatet var fantastiskt nästan 2000 euro. Lokaltidningen skrev också om Bokmånaden och elevernas tankar."

Vehmasmäki skola, Kuopio: Janna, 8 år, skaffade i sin bekantskapskrets åtta läsfaddrar och samlade med deras hjälp in 427,80 € till Röda Korset. Janna läste under månadens lopp 31 böcker, d.v.s. en bok per dag. Och Janna var inte alls den enda ivriga läsaren i Vehmasmäki skola: många av 2. klassens elever hämtade i slutet av Bokmånaden 10-20 € för att skickas vidare till Röda Korset.

I Jyväskylä kröp en boklarv runt skolans bibliotek. Varje årskurs hade en egen färg och eleverna kunde gå lägga till en boll till larvens längd när de läst en bok. Larven blev 46 meter lång och eleverna gick ofta och tittade på den under skoldagarna.

I Helsingfors försökte man speciellt motivera pojkar till att läsa. Man bjöd in t.ex. manliga idrottare för att tala om hur viktigt det är att läsa.

Bokmånaden steg för steg 

1.    Välj tidpunkt för kampanjen. Du kan verkställa Bokmånaden vilken tid på året som helst.

2.    Beställ materialet från Röda Korsets webbutik rodakorsbutiken.fi minst två veckor före kampanjen. Du får en bekräftelse per e-post gällande din beställning.

3.    Efter materialbeställningen får du Bokmånadens överföringsinstruktioner (för redovisning av de insamlade pengarna) och din skolas referensnummer per e-post från Röda Korset

4.    Presentera Bokmånadens idé för dina elever i början av kampanjen. Du kan använda det färdiga materialet som finns nere på sidan i materialpaketet.

5.   Ge varje elev ett eget pass där de kan anteckna namnen på sina läsfaddrar och den stödsumma de lovats per bok. (Man kan dock delta i Bokmånaden också utan läsfaddrar). Samla in passen inom en bestämd tid.

6.   Ge brevet om Bokmånaden åt eleverna att ta med sig hem och presentera för sina läsfaddrar. Informera om kampanjen även genom det elektroniska informationshäftet (Wilma, Helmi etc.)

7.    Be eleverna föra in de böcker de läst under Bokmånaden i passet och rita en liten bild (t.ex. en smiley) eller ge en stämpel eller ett klistermärke för varje bok.

8.    Presentera Röda Korsets hjälparbete under kampanjtiden för dina elever genom färdiga morgonsamlingar och videor. Motiverande kommunikation genom det elektroniska informationshäftet hjälper elever och föräldrar att hållas engagerade.

9.  Be att eleverna visar upp passet för sina läsfaddrar vid Bokmånadens slut och räknar ihop bidragssumman. Passet kan eleven behålla som minne.

10.   Ge eleverna returkuvert för pengarna eller anvisa läsfaddrarna att betala bidragen direkt till Röda Korsets konto med skolans referens.

11.   Om pengarna har samlats i skolan, betala bidragen till Finlands Röda Kors katastroffond med skolans referensnummer.

12.   När ni har överfört pengarna, kontakta medelanskaffningens koodrinator Markus Högmander markus.hogmander@rodakorset.fi, så får ni ett diplom.

Kom ihåg att agera hänsynsfullt

Alla familjer har inte möjlighet att delta i Bokmånadens insamlingsaspekt. Observera följande, ifall att eleverna hämtar pengar till skolan i kuvert:

 • Instruera elever och föräldrar att stänga kuverten innan de hämtas till skolan. På så sätt ser inte eleverna hur stora summor var och en har samlat in.
 • Om familjer inte vill eller kan delta i insamlingen kan eleven returnera ett tomt kuvert för att inte stå ut
 • Öppna kuverten och räkna pengarna i lärarrummet eller någon annanstans där eleverna inte ser
 • Meddela eleverna och läsfaddrarna om Bokmånadens insamlingsresultat som en helhetssumma. Lyft inte fram storlek eller antal av enskilda summor som samlats in

Bokmånaden uppfanns i Uleåborg

Kampanjen Bokmånad uppfanns i en skola i Uleåborg efter jordskalvet i Haiti. Läs mera här.