Ordinarie stämman

Finlands Röda Kors ordinarie stämma äger rum 10 -11.6.2017 i Finlandia-huset.

Ordinarie stämman som sammanträder vart tredje år är Finlands Röda Kors högsta beslutsfattande organ. Stämman fattar beslut om verksamhetens inriktning och väljer också organisationens högsta förtroendevalda. Välkommen till ordinarie stämman i juni 2017 i Helsingfors!

Ordinarie stämma 2017

I början av juni händer det någonting intressant i Helsingfors centrum. Finlands Röda Kors ordinarie stämma äger rum 10 -11.6.2017 i Finlandia-huset.
 
Under samma vecka lockas stadsborna och de som har kommit längre vägar till Medborgartorget i mötesplatsens närhet att lära sig nytt och njuta av stämningen. Evenemangen är en del av vårt jubileumsår: Röda Korset har funnits i Finland redan i 140 år.
 
På ordinarie stämman fattas beslut om riktlinjerna för de kommande tre åren samt om de nya stadgarna. Dessutom väljer stämmans representanter med rösträtt vår organisations nya ordförande, vice ordföranden samt styrelse och fullmäktige.
 

PERSONVAL

ORDFÖRANDE OCH STYRELSEN

Ordförande

Pertti Torstila valdes enhälligt till Finlands Röda Kors ordförande

Vice ordförande

Följande personer valdes till vice ordförande

  • Henri Backman
  • Christel von Frenckell-Ramberg
  • Otto Kari

Styrelsens medlemmar

Finlands Röda Kors delar ut förtjänstmedaljer i guld och silver på lördag kväll den 7 juni i samband med att organisationen samlas till ordinarie stämma i Åbo.

Kampanjer