Ordinarie stämman

Leena Koskela / Finlands Röda Kors
Fotograf: Leena Koskela / Finlands Röda Kors

Ordinarie stämman som sammanträder vart tredje år är Finlands Röda Kors högsta beslutsfattande organ. Stämman fattar beslut om verksamhetens inriktning och väljer också organisationens högsta förtroendevalda.

Ordinarie stämma 2017

Finlands Röda Kors ordinarie stämma ordnades 10 -11.6.2017 i Helsingfors. Ett varmt tack till alla deltagare! Följande stämma äger rum i Vasa år 2020.
 
Ytterligare information om stämman och dess beslut hittar du här: Rednet.rodakorset.fi/stamman2017

PERSONVAL

ORDFÖRANDE OCH STYRELSEN

Ordförande

Pertti Torstila valdes enhälligt till Finlands Röda Kors ordförande

Vice ordförande

Följande personer valdes till vice ordförande

  • Henri Backman
  • Christel von Frenckell-Ramberg
  • Otto Kari

Styrelsens medlemmar

Följande personer valdes till styrelsen

Finlands Röda Kors delar ut förtjänstmedaljer i guld och silver på lördag kväll den 7 juni i samband med att organisationen samlas till ordinarie stämma i Åbo.