Ordinarie stämman

Jussi Vierimaa
Johannes Wiehn

Ordinarie stämman som sammanträder vart tredje år är Finland Röda Kors högsta beslutande organ och fattar beslut om verksamhetens inriktning och väljer också organisationens högsta förtroendevalda. Nästa stämma hålls i Helsinki, 2017.

Stämman 2014

Deltagarna hittar allt det material de behöver för stämman i de frivilligas nätverk, alltså RedNet.

Den slutliga strategin för perioden 2015-2017 med initiativ och en förteckning över Röda Korsets förtroendevalda finns på sidan Beslutsdokument och uppgifger om personvalen.

PERSONVAL

ORDFÖRANDE OCH STYRELSEN

Ordförande

Pertti Torstila valdes enhälligt till Finlands Röda Kors ordförande

Vice ordförande

Följande personer valdes till vice ordförande

  • Henri Backman
  • Christel von Frenckell-Ramberg
  • Otto Kari

Styrelsens medlemmar

Finlands Röda Kors delar ut förtjänstmedaljer i guld och silver på lördag kväll den 7 juni i samband med att organisationen samlas till ordinarie stämma i Åbo.

Kampanjer