Ordinarie stämman

Linus Lindholm / Finlands Röda Kors
Fotograf: Linus Lindholm / Finlands Röda Kors

Ordinarie stämman som sammanträder vart tredje år är Finlands Röda Kors högsta beslutsfattande organ. Stämman fattar beslut om verksamhetens inriktning och väljer också organisationens högsta förtroendevalda.

På grund av coronavirusepidemin har man beslutat att stämman som planerats till juni flyttas till september 2020.  
 
Ordinarie stämman är en enastående möjlighet att delta i organisationens beslutsfattande, träffa andra frivilliga från andra håll i landet och ta del av en glad kvällsfest i gott sällskap vid havet.
 

Vilka beslut tas på ordinarie stämman? 

På ordinarie stämman beslutar vi om Röda Korsets strategi, det vill säga verksamhetsstrategin för 2021–2023. 
 
Samtidigt väljs det en ny ordförande och förtroendepersoner till styrelsen och fullmäktige.
 

Vilken verksamhetsstrategi?

Verksamhetsstrategin styr det gemensamma arbete som Röda Korsets frivilliga och arbetstagare utför under de kommande tre åren. 
 
Hundratals människor på alla nivåer i organisationen deltar i utstakandet av verksamhetsstrategin. 
 
Under hösten 2019 ordnade en del av distrikten diskussionsevenemang där medlemmarna kan påverka innehållet i verksamhetsstrategin.  Under vårens organisationsbehandling 6.2–31.3.2020 hade alla avdelningar möjlighet att kommentera verksamhetsstrategin.
 

Vem får delta i ordinarie stämman?

Ordinarie stämman är öppen för alla medlemmar i organisationen. Röstberättigade representanter deltar i omröstningarna och kan göra inlägg under stämman. Varje avdelning har en representant med rösträtt per 200 medlemmar.
 
Därtill har varje distrikt en representant. Avdelningens eller distriktets styrelse utser representanterna med rösträtt. 
 
Andra än röstberättigade medlemmar får delta i stämman och i programmet som ordnas under veckoslutet, men utan rösträtt. Särskilt för unga är ordinarie stämman en givande lektion i organisationsdemokrati och en fantastisk möjlighet att få lära känna andra aktiva.
 

Var?

Mötesplats: Botniahallen, Prostövägen 2, Korsholm 
 

När?

5.9.2020
 
 
Mari Vehkalahti / Finlands Röda Kors

Välkommen till Röda Korsets ungdomsstämma våren 2020!