Lediga platser

Johannes Wiehn
Fotograf: Johannes Wiehn

Finlands Röda Kors är en humanitär medborgarorganisation och en av de 190 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna. Anställd personal jobbar vid de frivilligas sida runt om i Finland.

Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikt söker en visstidsanställd organisationsassistent för en period på två år.

Kampanjer