Anskaffningar till biståndsarbete

Jarkko Mikkonen
Röda Korset levererade materialbistånd till offren för tyfonen Haiyan som härjade i Filippinerna i november 2013.
Fotograf: Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors skaffar biståndsmaterial både till nationella och internationella biståndsoperationer.

En del av utrustningen levereras direkt från tillverkaren till biståndsmålet och en del skaffas till logistikcentret i Tammerfors där funktionsfärdiga enheterna för snabb biståndsverksamhet, såsom tältsjukhus och hälsostationer, packas och lagras.

På den här sidan publiceras uppgifter om upphandlingar med högt tröskelvärde. Anmälningar om upphandlingar hittar du också på följande portaler: Tenders Electronic Daily (EU), HILMA. Om inga uppgifter finns på sidan betyder det att det för tillfället inte finns upphandlingar som enligt lagen om offentliga upphandlingar borde anmälas. Upphandlingarna sköts systematiskt och med en god helhetsekonomisk syn för att garantera att donerade medel används så effektivt som möjligt, både ur givar- och mottagarsynvinkel.   

Anbudsbegäran och ytterligare information gällande anskaffningar fås av kontaktpersoner gällande anskaffningsanmälan i fråga. Det lönar sig att leverantörer som är intresserade av samarbete följer denna sida aktivt eftersom antalet anskaffningar varierar betydande beroende av katastrofer i världen.

Finlands Röda Kors skaffar biståndsmaterial både till nationella och internationella biståndsoperationer.

Vi ber företag inom branschen att offerera tillbehör och utrustning till första hjälpen-väskor som ska användas av Finlands Röda Kors jourande första hjälpen-grupper. 

Intresserade företag kan begära anbudsförfrågningsdokument och sända eventuella ytterligare frågor till Finlands Röda Kors logistikcentrals e-postadress:  procurement@redcross.fi med rubriken “reppujen sisältö”.Vi tar emot frågor fram till 25.3.2020 kl. 15.00.   

Vi bjuder in potentiella leverantörer att lämna anbud på leverans av livsmedelsråvaror: majs, bönor och vegetabiliska oljor inom omfattningen av livsmedelssäkerhetsprojektet i Zimbabwe som finansieras av Generaldirektoratet för humanitärt bistånd och stöds av Finlands Röda Kors i samarbete med Zimbabwe Red Cross Society. 

Potentiella företag ombeds lämna anbud på klädsel för Finlands Röda Kors grupper. Klädseln omfattar väst, softshell-jacka och byxor som används i jourverksamhet.

Intresserade företag kan begära förfrågningsunderlag från och skicka eventuella frågor till Finlands Röda Kors Logistikcenter, procurement@redcross.fi, före den 18 december 2019 kl. 15.00. Rubricera meddelandet "Kläder". 

Vi bjuder in potentiella leverantörer att lämna anbud på leverans av påsar med mikronäringsämnen, inom ramen för projektet Tubehoneza Nutrition, som finansieras av den Europeiska kommissionen och stöds av Finlands Röda Kors.