Anskaffningar till biståndsarbete

Jarkko Mikkonen
Röda Korset levererade materialbistånd till offren för tyfonen Haiyan som härjade i Filippinerna i november 2013.
Fotograf: Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors skaffar biståndsmaterial både till nationella och internationella biståndsoperationer.

En del av utrustningen levereras direkt från tillverkaren till biståndsmålet och en del skaffas till logistikcentret i Tammerfors där funktionsfärdiga enheterna för snabb biståndsverksamhet, såsom tältsjukhus och hälsostationer, packas och lagras.

På den här sidan publiceras uppgifter om upphandlingar med högt tröskelvärde. Anmälningar om upphandlingar hittar du också på följande portaler: Tenders Electronic Daily (EU), HILMA. Om inga uppgifter finns på sidan betyder det att det för tillfället inte finns upphandlingar som enligt lagen om offentliga upphandlingar borde anmälas. Upphandlingarna sköts systematiskt och med en god helhetsekonomisk syn för att garantera att donerade medel används så effektivt som möjligt, både ur givar- och mottagarsynvinkel.   

Anbudsbegäran och ytterligare information gällande anskaffningar fås av kontaktpersoner gällande anskaffningsanmälan i fråga. Det lönar sig att leverantörer som är intresserade av samarbete följer denna sida aktivt eftersom antalet anskaffningar varierar betydande beroende av katastrofer i världen.

Finlands Röda Kors skaffar biståndsmaterial både till nationella och internationella biståndsoperationer.