Hungerdagen

Hungerdagen är Finlands Röda Kors största årliga insamling. Den erbjuder skolorna en utomordentlig chans att delta i hjälparbetet både nära och långt borta.

Hungerdagsinsamlingen övertar gator och torg den 18-20 september

Under Hungerdagen samlas det in oberoende medel till katastroffonden. Eftersom pengarna inte är öronmärkta för ett visst projekt kan de användas där de behövs bäst om en katastrof inträffar.

Med katastroffondens ekonomiska medel hjälper Röda Korset de mest utsatta och skyddslösa vid katastrofer och konflikter. I praktiken handlar hjälpen om att rädda, vårda, bistå och rehabilitera människor, men det görs även långsiktigt utvecklingarbete med att skapa människovärdiga levnadsförhållanden.

Nationellt används katastroffondens medel till exempel för att hjälpa familjer som mist sina hem i bränder och till att stöda Frivilliga räddningstjänstens verksamhet.

Nytt i år

Vi arbetar med att ta fram en ny praktisk insamlingsmodell som samtidigt stöder undervisningen i lågstadieskolor. Med hjälp av modellen kan skolan välja i vilken omfattning den vill genomföra Hungerdagsevenemanget antingen i skolan, på skolgården eller ute i terrängen. Har skolan tänkt ordna Hungerdagen som lördagsarbete, är det också möjligt att be med föräldrarna.

Elever i högstadieskolor och gymnasier samt äldre studerande bjuds in för att hjälpa till med insamlingen. Det är roligt att samla och man blir på gott humör. Man kan ta med sin kompis eller samla i grupp. Röda Korset ger insamlarna anvisningar och utrustning gratis. Allt material kan beställas via webbutiken.

Närmare information om Hungerdagen får du under vårens lopp. Vänta och se!

Ge oss respons

Genom responsblanketten kan du också beställa ett elektroniskt nyhetsbrev riktat till lärare som utkommer ungefär en gång i månaden (inte under sommarlovet).

Responsblankett (bara på finska)

Tilläggsinformation

Om du har frågor om Hungerdagen, genomförandet i skolan eller skolmaterialet, eller om du har problem med att göra en beställning i webbutiken kan du ta kontakt med vår planerare för medelanskaffningar Eeva Arrajoki, tfn 020 701 2274, eeva.arrajoki@punainenristi.fi

 

 

Kampanjer

Bidra