Internationell verksamhet

Marko Kokic

Ungdomar kan delta i Röda Korsets internationella verksamhet som ungdomsdelegat eller delta i Röda Korsets internationella läger. Finlands Röda Kors ordnar också studieresor till olika länder.

Ungdomsdelegatverksamheten

Ungdomsdelegater är 18 år fyllda ungdomsmedlemmar i Röda Korset som har valts ut och utbildats att fungera som ungdomsdelegater i organisationsutvecklingsuppgifter inom verksamhetsområdet för unga.

Du kan söka till grundkursen för unga hjälparbetare om du:

  • är 18–28 år
  • talar engelska flytande
  • har erfarenhet av frivilligarbete från Röda Korset eller någon annan organisation och förstår skillnaden mellan frivilligverksamhet och avlönat arbete.

Röda Korsets ungdomsdelegatkurs ger en helhetsbild av Röda Korsets verksamhet i Finland och i världen, projektledningskunskap, en översikt av säkerhetsteman och färdigheter att arbeta som ungdomsdelegat med olika utvecklingsuppgifter inom organisationsverksamhet runt om i världen. Utbildningen är avgiftsfri för deltagare och utbildningsspråket är engelska. Nästa kurs ordnas den 4-9 maj 2014. Ansökningstiden för kursen inleds 1.1. och avslutas 28.2.2014.

Ungdomsdelegater som gått kursen har möjlighet att få bekanta sig med internationellt biståndsarbete, leda lägergrupper utomlands och åka på  studieresor till olika länder. Ungdomsdelegaterna har också en viktig roll i insamlings- och kampanjarbetet i hemlandet. Röda Korset kan dock inte garantera en kommendering eller ens en kortare utlandsvistelse för alla som gått kursen.

Om du är intresserad av internationellt hjälparbete så ses erfarenhet inom Röda Korsets verksamhet i Finland som en fördel. Du hittar ansökningsblanketten för ungdomsdelegatverksamheten ner på den här sidan. Mera information om kursen fås från planerare för utbildning Maija Salava, maija.salava(at)redcross.fi, p. 020 701 2072 och assistent för utbildning Viivi Mouhu, viivi.mouhu(at)redcross.fi, p. 020 701 2070.

Lisätietoja kurssista antavat koulutussuunnittelija Maija Salava, maija.salava(at)redcross.fi, p. 020 701 2072 sekä koulutusassistenttin Viivi Mouhu, viivi.mouhu(at)redcross.fi, p. 020 701 2070. - See more at: http://www.punainenristi.fi/nuoret/kansainvalinen-toiminta#sthash.Zr2OfK...
Lisätietoja kurssista antavat koulutussuunnittelija Maija Salava, maija.salava(at)redcross.fi, p. 020 701 2072 sekä koulutusassistenttin Viivi Mouhu, viivi.mouhu(at)redcross.fi, p. 020 701 2070. - See more at: http://www.punainenristi.fi/nuoret/kansainvalinen-toiminta#sthash.Zr2OfK...

Internationella läger

Medlemmar av Finlands Röda Kors kan söka till internationella ungdomsläger ordnade av Röda Korset och Röda Halvmånens organisationer. Lägrena ordnas främst under sommarmånaderna och deras längd varierar från en till tre veckor. Lägrets organisatör sänder ut inbjudningarna och bestämmer också villkoren för deltagande, till exempel för vilken ålder lägret är ämnat eller vilka språkkunskaper, erfarenheter av frivilligverksamhet eller ledarkunskaper som behövs. Finlands Röda Kors står för de kostnaderna genom finansiellt stöd från Folke Bernadottes minnesfond.

Så vad gör man på ett internationellt läger? Lägrenas teman varierar från land till land, men centrala teman under de senaste åren har varit Röda Korsets verksamhet, värden och principer, tolerans, bemötande av olikheter, första hjälp samt beredskap, internationalism och aktion mot rasism.

Ansökningen till sommarlägren inleds så fort vi fått antalet lägerplatser bekräftade. Det lönar sig alltså att aktivt följa med uppdateringen på Finnish Red Cross Youth's Facebook-sida. Där får du aktuell information direkt då lägerplatserna bekräftats.

Studieresor

Studieresor ordnas för olika frivilligarbetsgrupper. Det handlar till exempel om grupper som arbetar med utvecklingsarbete, expertgrupper och verksamhetsgrupper inom olika teman. Studieresorna har alltid ett givet tema och en begränsad arbetstid. Huvudmålet med resorna är att förmedla den bästa kunskapen och de bästa erfarenheterna. Målet är också att öka sammankomsterna och växelverkan mellan unga från olika länder och därmed arbeta för tolerans, bemötande av olikheter och kännedom om andra kulturer.

Största delen av studieresorna ordnas av Finlands Röda Kors centralbyrå och som reseledare fungerar en frivillig, utbildad ungdomsdelegat. Studieresorna kan också omfatta utbytesresor för verksamhetsgrupper på lokal nivå, som förverkligar Röda Korsets principer om skapande av tolerans. Finlands Röda Kors tar också emot och organiserar program för unga representanter från andra länders organisationer under deras studieresor i Finland.

Finansiering

Den internationella ungdomsverksamheten som ordnas av Finlands Röda Kors finansieras genom stöd från Folke Bernadottes minnesfond.

Kampanjer

Appen Riskzoner