Kontaktuppgifter

Vi hjälper dig gärna att ta fram fakta och hitta rätt person om du vill göra intervjuer och fördjupningar.

E-postadresser till medarbetare på Finlands Roda Kors är konstruerade enligt principen: fornamn.efternamn@rodakorset.fi 

Kommunikation:

 • Kommunikationsdirektör Hannu-Pekka Laiho, tel. 020 701 2015, 040 553 7808
 • Informationschef Outi Pärnänen, tel. 020 701 2220, 040 838 8919
 • Informatör Anna Vuorinen, tel. 020 701 2224, 040 485 5831
 • Informatör Mari Mäkinen, tel. 020 701 2223, 040 521 7299

Ledning:

 • Generalsekreterare Kristiina Kumpula, tel. 020 701 2010
 • Sekreterare Raija Mölsä, tel. 020 701 2011
 • Ekonomi- och personaldirektör Tapani Väisänen, tel. 020 701 2020
 • Direktör för internationell hjälpverksamhet Kalle Löövi, tel. 020 701 2025
 • Organisationsdirektör Marita Salo, tel. 020 701 2012
 • Direktör för medelsanskaffning John Ekelund, tel. 020 701 2022
 • Kommunikationsdirektör Hannu-Pekka Laiho, tel. 020 701 2015

Teamledare:

 • Enheten för medelsanskaffning, chef Anna Laurinsilta, tel. 020 701 2196
 • Beredskapsenheten, chef Leena Kämäräinen, tel. 0400 702 847
  0400 702 847
 • Enheten för hälsa och välmående, chef Henna Korte, tel. 020 701 2165
 • Frivillig- och ungdomsenheten, chef Erja Reinikainen, tel. 020 701 2145
 • Internationella programverksamheten, chef Maria Suoheimo, tel. 020 701 2036
 • Internationella programstödet, chef Pirkko Tolvanen, tel. 020 701 2065
 • Internationell programlogistik, chef Pertti Rantanen, tel. 03 3142 1412

Finlands Röda Kors styrelse 2011 - 2014:

 • Ordförande Erkki Liikanen
 • Vice ordförande:
  Pirkko-Liisa Ollila
  Eero Rämö
  Christel von Frenckell-Ramberg
 • Styrelseledamöter:
  Elisa Bloigu
  Hannu Harri
  Irmeli Metsänen
  Maria Pietikäinen
  Aino Rubini
  Alpo Tanskanen

Finlands Röda Kors fullmäktige 2011 - 2014:

 • Ordförande Krista Kiuru  (Satakunta)
 • Vice ordförande Ralf Nordström (Österbotten)

Kampanjer

Appen Riskzoner