Gör en företagsdonation

Ditt företags bidrag behövs nu på Filippinerna. På bilden packar frivilliga hjälpförnödenheter på Röda Korsets byrå i Manila. På katastrofområdet är det brist på allting: mat, vatten, mediciner, tält, filtar.

Gör en donation till Finlands Röda Kors och hjälpen når säkert fram. Alternativen nedan ger ert företag möjlighet att välja det sätt att bidra som passar er allra bäst.

Finlands Röda Kors katastroffond

Tack vare de pengar som doneras till katastroffonden kan Finlands Röda Kors reagera snabbt och effektivt när hjälp behövs i Finland och utomlands. Medlen i den allmänna katastroffonden används till att stöda långsiktigt utvecklingssamarbete samt offer för katastrofer, konflikter och epidemier världen över. Medel ur katastroffonden används också i hemlandet till att hjälpa t.ex. familjer som genom plötsliga olyckor har hamnat i en orimligt svår situation. Dessutom används medlen till att stöda verksamhet som förebygger utsatthet. Läs mera om vårt arbete i världen.
 

Mål i hemlandet

Här hemma sysslar Finlands Röda Kors bland annat med att utbilda frivilliga för vänverksamhet och första hjälpen, upprätthålla katastrofberedskap samt upprätthålla skyddshus för unga. Röda Korset hjälper också flyktingar genom att enligt behov inrätta flyktingförläggningar eller nödinkvartering för asylsökande. Röda Korsets frivilliga är viktiga stödpersoner i mottagningen av flyktingar och i arbetet för att hjälpa dem bli hemmastadda i Finland. Allmänna donationer till hemlandet riktas in till det arbete som för stunden mest behöver finansiering. Läs mer om verksamheten i hemlandet.

Du kan donera antigen på webben eller via bankgiro.

 • Webbdonationer är ett enkelt sätt att hjälp när som helst.Ge ett bidrag på webben.
 • Att ge ett bidrag via bankgiro går också enkelt. Välj vilket verksamhetsområde du vill stöda och välj kontonummer enligt det. Om ert bidrag betalas i flera rater kan ni be om ett företagsspecifikt referensnummer. Om ni vill ha ett referensnummer eller behöver annan tilläggsinformation är det bara att ta kontakt med oss.

Kontonummer för företag

Katastroffondens kontonummer Kontonummer för verksamhet i hemlandet
 • Nordea 221918-68000,   FI06 2219 1800 0680 00,  NDEAFIHH
 • Sampo 800019-225005,  FI02 8000 1900 2250 05,  PSPBFIHH
 • Helsingin OP Pankki 578007-111649,  FI14 5780 0710 0116 49,  OKOYFIHH
 • Aktia 405511-11397,  FI18 4055 1110 0013 97,  HELSFIHH
 • Suupohjan Osuuspankki 473047-230189 FI63 4730 4720 0301 89,  HELSFIHH
 • Handelsbanken 313130-1199025,  FI18 3131 3001 1990 25,  HANDFIHH
 • Tapiola 363630-1970110,  FI48 3636 3001 9701 10,  TAPIFI22

Fyll i något av följande i meddelandefältet: Japan, Kenia, Beredskap, Hiv/aids, katastroffonden allmän eller katastroffonden nödhjälp i hemlandet.

 • Nordea 157230-372730,  FI29 1572 3000 3727 30  NDEAFIHH
 • Sampo 800015-70847963,  FI43 8000 1570 8479 63  DABAFIHH
 • Helsingin OP Pankki 578010-2173,  FI68 5780 1020 0001 73  OKOYFIHH

Fyll i i meddelandefältet: Ungas skyddshus, vänverksamheten, förstahjälpenverksamhet eller verksamhet i hemlandet allmänt.

 

Kontaktpersoner

 • koordinator för medelsanskaffningen Regina Laurén,
  regina.lauren(a)rodakorset.fi, 020 701 2199
 • planerare inom medelsanskaffningen Eeva Arrajoki,
  eeva.arrajoki(a)rodakorset.fi, 020 701 2274

Kampanjer

Bidra