Ordinarie stämman

Johannes Vierimaa
Johannes Wiehn

Ordinarie stämman som sammanträder vart tredje år är Finland Röda Kors högsta beslutande organ och fattar beslut om verksamhetens inriktning och väljer också organisationens högsta förtroendevalda. Nästa stämma hålls i Åbo 7-8.6.2014.

Förberedelserna inför stämman har redan hållit på länge, men de viktigaste datumen har vi ännu framför oss.

 • Januari:
  Finlands Röda Kors styrelse slår officiellt fast tidpunkt och plats för stämman.
 • Februari:
  Ett utkast till strategi och anvisningar för anmälning till stämman postas till avdelningar och distikt.
  Röda Korsets styrelse sammankallar valnämnden och kandidatuppställningen inleds.
  Anmälningarna från avdelningarnas stämmodelegater tas emot från och med den 7 februari.
 • Mars:
  Organisationsbehandlingen av den blivande strategin avslutas den 31 mars.
 • April:
  Tidsfristen för initiativ till stämman tar slut den 12 april och kandidatuppställningen avslutas den 26 april.
 • Maj:
  Den officiella stämmokallelsen, dokumenten och valnämndens förslag skickas ut före 9 maj.
 • Juni:
  Finlands Röda Kors stämma i Åbo Mäss- och kongresscentrum 7-8 juni.

Deltagarna hittar allt det material de behöver för stämman i de frivilligas nätverk, alltså RedNet.

Stämman 2011

Förra gången ordnades FInlands Röda Kors ordinarie stämma i Sibeliushuset i Lahtis 11-12.6.2011. Samtidigt ordnades i Lahtis också FM i första hjälpen.

Den syn på vartåt Röda Korset är och ska vara på väg som stämman 2011 kom till kan man bekanta sig med i Röda Korsets strategi. Den slutliga strategin för perioden 2011-2014 med initiativ och en förteckning över Röda Korsets förtroendevalda finns på sidan Beslutsdokument och uppgifter om personvalen.

Du kan också bekanta dig med det material som producerades för stämman 2011 (nedan).

FINLANDS RÖDA KORS STYRELSE 2011-2014

 • Ordförande
  Erkki Liikanen
 • Vice ordförande
  Pirkko-Liisa Ollila
  Eero Rämö
  Christel von Frenckell-Ramberg

Styrelsemedlemmar

Kampanjer

Bidra