Kampanjer och insamlingar

Laura Kotila
Fotograf: Laura Kotila

I en webb-dagbok som handlar om katastrofstyrka, bekantar man sig med hur individer, gemenskaper och länder runt om i världen förbättrar uthålligheten i trycket av klimatförändringen och olika samhällsfaktorer.

Ari Räsänen

I år ordnades Finlands Röda Kors insamling Hungerdagen den 18–20.9.2014. Hungerdagen ordnas igen 17-19.9.2015. Alla är välkomna att delta i Finlands Röda Kors största insamlingsoperation!

Hanna Linnakko

Insamlingen Jul i sinnet ordnas för adertonde gången för att skaffa julmat på bordet hos mindre bemedlade barnfamiljer.

Åt vilket håll ska den vara och hur kan den snabbt och enkelt rullas på till exempel i mörkret? Röda Korset är med i Sommargummikampanjen tillsammans med YleX och Väestöliitto.

Tatu Blomqvist

I en nödsituation är det fråga om minuter. En skadad eller en person som fått en plötslig sjukdomsattack måste alltid få vård. Kanske det är du som råkar vara på plats. Kan du ge första hjälpen?

Eeva Anundi/Kampanj mot rasism

Under veckan mot rasism 17–23.3 ordnar Röda Korset Attitydtalko på olika håll i Finland. Attitydtalkot påminner om att var och en av oss har ett kollektivt ansvar för att skapa en omgivning som är fri från rasism. Vi kan bidra till talkot genom att utföra och samla ihop gärningar mot rasism.

Tack till alla Näsdagens välgörare. Kampanjen nådde sin kulmen 7.11 i Yle TV2:s Näsdagen-show. Insamlingen pågår till årets slut.

Kampanjer

Appen Riskzoner