Kampanjer och insamlingar

Laura Kotila
Fotograf: Laura Kotila
Eeva Anundi/Kampanj mot rasism

Under veckan mot rasism 17–23.3 ordnar Röda Korset Attitydtalko på olika håll i Finland. Attitydtalkot påminner om att var och en av oss har ett kollektivt ansvar för att skapa en omgivning som är fri från rasism. Vi kan bidra till talkot genom att utföra och samla ihop gärningar mot rasism.

Tatu Blomqvist

I en nödsituation är det fråga om minuter. En skadad eller en person som fått en plötslig sjukdomsattack måste alltid få vård. Kanske det är du som råkar vara på plats. Kan du ge första hjälpen?

Ari Räsänen

I år ordnas Finlands Röda Kors insamling Hungerdagen den 18–20.9.2014.

Mari Mäkinen

Insamlingen Jul i sinnet ordades för sjuttonde gången för att skaffa julmat på bordet hos mindre bemedlade barnfamiljer.

Kampanjer

Bidra
Köp en storlott