Aktuellt

Niklas Meltio
Dagen då någons liv ligger i dina händer kan komma när som helst. Lär dig hjälpa: rodakorset.fi/lar-dig-hjalpa
Fotograf: Niklas Meltio

Hjälpens historier

Kimmo Holopainen

På den här sidan hittar du Röda Korsets årsberättelser och organisationens regler. Dessutom finns här samlat de lagar och förordningar som reglerar Röda Korsets verksamhet.

Jussi Vierimaa

Ordinarie stämman som sammanträder vart tredje år är Finland Röda Kors högsta beslutande organ och fattar beslut om verksamhetens inriktning och väljer också organisationens högsta förtroendevalda. Nästa stämma hålls i Helsinki, 2017.

Johannes Wiehn

Finlands Röda Kors är en humanitär medborgarorganisation och en av de 189 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna. Anställd personal jobbar vid de frivilligas sida runt om i Finland.

Punainen Risti

Sju år efter den enorma katastrofen i Asien har Finlands Röda Kors omfattande biståndsprogram i de länder som drabbades av tsunamin nästan nått sitt slut.

Laura Kotila

Finlands Röda Kors inledde i april 2010 en kampanj för att skaffa nya månadsgivare till katastroffonden och för verksamheten här hemma.

Vi betjänar medierna på många olika sätt. Röda Korset ställer sina sakkunniga inom olika sektorer till förfogande för intervjuer och bakgrundsinformation.

Kampanjer

Bidra
Köp en storlott